Bosanskohercegovačke Putujuće feminističke radionice na regionalnom nivou, ovaj put u Novom Sadu

Bosanskohercegovačke Putujuće feminističke radionice na regionalnom nivou, ovaj put u Novom Sadu

 

 

  U suradnji sa aktivistima i aktivisticama iz Centra za omladinski rad iz Novog Sada (Srbija), Fondacija CURE je organizovala izložbu “Heroine” u periodu od 08.07.2011. do 09.08.2011. godine u prostorijama Centra za omladinski rad, gdje su svi/e zainteresovani/e mogli/e da pogledaju izložbu i da porazgovaraju o ženskom pokretu u BiH i u svijetu. Cilj izložbe je prikazati uspješne žene, one koje su mijenjale tok istorije, ali pružtiti mladim ženama inspiraciju i motivaciju.

IzložbaHEROINEsadrži prikaz više od pedeset moćnih žena i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice iz BiH i svijeta: književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike.

Putujuće Feminističke radionice su originalno iskustvo učenja o:

  • Ženskim ljudskim pravima u  svijetu
  • Ženskom pokretu
  • Angažiranoj umjetnosti

 

Osim 15 bh. gradova u kojima će se u toku 2011. godine realizirati putujuće feminističke radionice, organizovat ćemo radionice i u susjednim državama Srbiji i Hrvatskoj.

 

Radionice se realiziraju  zahvaljujući podršci CFD.

Također vam se može svidjeti…