Članice grupe ”Posebne mame“ i u vrijeme pandemije najveća su podrška jedna drugoj

U cilju promocije i zaštite ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset općina u BiH, Evropska unija finansira projekat “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” koji realizuju Fondacija CURE

(CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE).

U okviru projekta održana je radionica u Sarajevu u saradnji s neformalnom grupom “Posebne mame” 21. februara. Tada je razgovarano o jačanju te grupe i problemima s kojima su njene članice suočene, međutim nedugo nakon radionice proglašena je pandemija novog koronavirusa koji izaziva bolest Covid-

19, a sve što prati tu krizu sigurno će najviše pogoditi žene posebno one iz manjinskih i marginaliziranih grupa u koje spadaju i ove mame čija izolacija nije počela proglašavanjem stanja prirodne i druge nesreće. 

Administratorica i osnivačica neformalne grupe žena “Posebne mame” Anela Kozica kaže da ta grupa, osnovana prije tri godine, okuplja oko 1.600 majki djece s poteškoćama u razvoju te roditelje djece koja su preminula iz cijele Bosne i Hercegovine.

Članice grupe podrška su jedna drugoj u brojnim izazovima koje imaju. U pitanju su majke koje nemaju mogućnost da se zaposle prije svega jer moraju biti na raspolaganju djeci imajući u vidu da u BiH ne postoje specijalizirani vrtići, ali i zbog činjenice da su često stigmatizirane od poslodavaca.

– Što se tiče novonastale situacije u vezi s pandemijom moram naglasiti da se „Posebne mame“ jako dobro snalaze u nekim stvarima, ali u drugima baš i ne. Naime, majke djece s poteškoćama u razvoju sunavikle da žive u izolaciji, navikle su da se oslanjaju same na sebe jer podršku društva nikada nisu ni imale. Dok je nekima jako teško pala izolacija zbog poteškoće djeteta koja može izazvati agresivna i autoagresivna ponašanja kod djece. Neke majke se još uvijek i nakon ukidanja zabrane izlaska iz kuće i slobodi kretanja djece s poteškoćama u razvoju 100 metara od mjesta prebivališta, svoju djecu od straha za djetetov život ne smiju izvesti napolje. Najveći problem nam sada stvara nedostupnost pojedinih antiepileptika za našu djecu – kazala je Anela Kozica.

Budući da je u pitanju neformalna grupa žena koja uglavnom i funkcionira putem društvenih mreža, Anela napominje da su jedna drugoj i prije, a ponajviše sada najveća pomoć i podrška kako moralna tako i u snabdijevanju osnovnih lijekova, pelena i posebne hrane.

Naglasila je da u porodicama koje imaju dijete s poteškoćama u razvoju, u 70 posto slučajeva dolazi do razvoda brakova te samim tim ostaju samo samostalne roditeljke koje funkcioniraju bez podrške partnera.

– Ovih ostalih 30 posto slučajeva porodica koje su ipak ostale u bračnoj zajednici imamo poražavajuću činjenicu i prije nastanka pandemije da su majke te koje su jako često zlostavljane od svojih partnera jer one žive stalnu izolaciju, nisu u mogućnosti raditi jer se moraju brinuti o djetetu koje treba 24-satnu njegu

i finansijski su ovisne o partneru, te njihov dom nikada nije predstavljao sigurnost ni prije pandemije, a ni sada – objašnjava Anela Kozica.

Podvukla je da djeca s poteškoćama u razvoju uglavnom imaju i širok spektar ostalih zdravstvenih problema, uglavnom respiratornih i srčanih te samim tim ukoliko su roditelji primorani raditi u mnogo većem su strahu od zaraze jer je velika vjerovatnoća da njihovo dijete tu bolest ne bi preživjelo.

– Ponosna sam na Udruženje „Dajte nam šansu“ koje je pokrenulo inicijativu da ukoliko oba roditelja rade jedan ima mogućnost ostati kući, a da se pri tome ne smanji iznos plate – kaže Anela Kozica.

Ponosna je ističe i na „Posebne mame“ generalno koje se uvijek vrlo dobro snalaze i bez podrške sistema što izostaje već godinama, ali one pomažu jedna drugoj, poklanjaju višak specijalne hrane, višak lijekova ili pelena.

– „Posebne mame“ su i farmaceuti/kinje bez diplome u šta sam se uvjerila kada je jedna majka bez podrške ljekara bila nemoćna u liječenju dekubitusa kod svog djeteta, a druge majke su joj pomogle savjetima, lijekovima i kremama. To smo mi – najjače – dodaje Anela Kozica.

Pozvala je sve da se strpe jer će sve brzo proći, a kad sve prođe i kada svi nastave svoje živote pozvala ih je da se sjete onih čija izolacija nije počela s pandemijom koronavirusa i čija izolacija nije završila njenim prestankom.

– Trudimo se uvijek pomoći onim majkama koje su u težoj materijalnoj situaciji. Pomoć uvijek ide preko jedne od administratorki grupe. Ukoliko neka majka nije u mogućnosti kupiti hranu, higijenu ili lijekove mi se nekako organiziramo sve zajedno i u kratkom vremenskom periodu skupimo sve što je toj majci i djetetu potrebno – zaključila je Anela Kozica.

Također vam se može svidjeti…