Članice Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) posjetile Fondaciju CURE

 

U ponedjeljak 06.02.2012. godine CESI iz Zagreba je posjetila Fondaciju CURE,  gdje je u prostorijama  Kuće ljudskih prava održan sastanak u cilju predstavljanja zajedničkog projekta ZAJEDNO protiv rodno-uvjetovanog nasilja.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI je ženska, neprofitna organizacija osnovana na Međunarodni dan žena – 8.marta 1997.g. – kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda.

Izvršna direktorica Sanja Cesar i voditeljica programa Nataša Bijelić na sastanku su prezentovale projekat čiji je cilj osigurati širenje znanja i dobrih praksi koje se tiču prevencije rodno uvjetovanog nasilja te izgraditi i ojačati ljudske i organizacijske kapacitete u BIH. Tokom projekta koji će trajati godinu dana staviće se naglasak na prenošenje znanja i iskustava CESI, zatim rad na prilagodbi edukacijskih materijala razvijenih u okviru CESI projekata i razvoj edukativnog programa i programa izobrazbe edukatora/ica.

U skopu projekta održat će se niz aktivnosti koje se odnose na prilagođavanje edukacijskog materijala koji će se koristiti u BiH. Uloga CESI u ovom dijelu projekta jeste pružanje stručne pomoći u prilagodbi edukativnog paketa o prevenciji nasilja u partnerskim vezama.

Druge aktivnosti projekta odnose se na osmišljavanje prevencijsko-edukativnog programa za mlade, zatim razvoj i osmišljavanje programa TOT- Treninga za trenere/ice. Kao završna aktivnost planirana je studijska posjeta Fondacije CURE Hrvatskoj odnosno CESI i ostalim akterima/kama uključenim u borbu protiv nasilja u partnerskim odnosima gdje će se upoznati sa trenutnim stanjem u Hrvatskoj po pitanju nasilja u partnerskim odnosima. 

 

Također vam se može svidjeti…