Fondacija CURE organizuje radni doručak na temu osnivanja ”Ženske alternativne vlade u BiH

 

 

Fondacija CURE organizuje radni doručak na temu osnivanja  „Ženske alternativne vlade u BiH u četvrtak, 02.02.2011. godine sa početkom u 11.00 sati, u Restoranu BARHANA u ul. Džulagina Čikma br. 8 (Baršarčaršija) u Sarajevu.

 

 

Ujedno će biti predstavljen projekt „Ženska strana politike“ u okviru kojeg je planirano osnivanje Ženske alternativne vlade u BiH. Kao neformalni subjekt ili „vlada u sjeni“ bi po prvi put u BiH promovisala ženski stručni potencijal u različitim oblastima i artikulisala stavove i potrebe žena sa ciljem da se unaprijedi položaj žena, poveća njihovo učešće i ostvari uticaj u javnom životu bh. društva.

 

Uvodničarka će zajedno sa učesmicama kreirati Žensku vladu BiH i razgovarati o potencijalnim ministarstvima koja bismo željele/i imati u budućoj Vladi, i o prijedlogu članica koje bi mogle i trebale da uđu u sastav Ženske vlade. Ovaj radni doručak je drugi po redu koji će se održati kako bi svi/e aktivno učetvovali/e, te uz neformalno druženje predložili/e žene koje će promjeniti budućnost BiH. Prvi radni doručak se održao 27.12.2011. godine u Banja Luci.

 

Ženske vlade već postoje u Srbiji i Crnoj Gori, a vrijeme je i da BiH dobije jedno ovakvo neformalno, ali respektabilno tijelo. Stvaranje Alternativne ženske vlade u BiH je neophodno, jer pored zakona koji garantuju rodnu ravnopravnost u BiH, vidljivost, uloga i uticaj žena u različitim oblastima života i dalje je u neskladu sa njihovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima.

 

Također najavljujemo i Žensku političku akademiju u kojoj će polaznice, mlade žene iz političkih partija i organizacija civilnog društva, kroz teorijsko-praktičnu nastavu, dobiti priliku da prošire znanja o rodu, ženskom aktivizmu i feminizmima uopšte, te usavrše različite vještine koje će im pomoći da se aktivnije društveno angažuju i pokažu šta su u stanju uraditi. Radni doručak koji organizujemo u četvrtak, 02.02.2012., biće prilika da Vam predstavimo i Plan rada Akademije.

 

Helsinški parlament građana Banja Luka je nostelj projekta „Ženska strana politike“, koju finansira Open society institute, a radni doručak u Sarajevu je organizovan uz podršku Fondacije CURE.

 

 

 

 

Također vam se može svidjeti…