Aktivizam s margine: Dva dana za Romkinje u Bijeljini

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i UŽ Romkinja Bijeljina su organizovale press konferenciju na kojoj je predstavljeno istraživanja: “Aktivizmi s margina: procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija”, autorica doc. dr. Amile Ždralović i prof. dr.  Zlatiborke Popov Momčinović, i “Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini”, autorica Aide Malkić i Emine Bošnjak. Povod organizovanja u Bijeljini je suradnja na projektu sa Udruženjem Žena Romkinja Bijeljina koja radi na unapređenju svoje lokalne zajednice.

Također, prestavljen je i projekat “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koji traje dvije (2) godine i radi na jačanju kapaciteta deset (10) organizacija i kreiranju akcionih planova i preporuka za bolji položaj koji će se promovisati institucijama na lokalnom nivou s ciljem usvajanja i harmonizacijom sa akcionim planovima lokalnih zajednica. Jedna od lokalnih zajednica u kojima radimo je i Bijeljina, odnosno surađujemo sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljine.

U toku dva dana radionice razgovarano je o mnogobrojnim izazovima sa kojima se suočavaju Romkinje u Bijeljini i razmjenile smo mišljenja, stavove, planove i već postojeće inicijative koje su pokrenute s ciljem poboljšanja života Romkinja u Bijeljini.

Sabira Hamširović, predsjednica UŽ Romkinja Bijeljina, kada se govorilo o pitanju zdravlja žena, je prezentovala svoj uspjeh: “Na terenu sam primjetila da se žene žale na štitnu žlijezdu. Obezbijedila sam jedan dan za moje žene, dan kada Romkinje idu na pregled stitne žlijezde u Bijeljini”.

Amira Alimanović, članica UŽ Romkinja Bijeljina, je iznijela mišljenje na koji način joj je radionica koristila: „Zadovoljna kako sam prezentovala svoju ideju. Ponosna sam na sebe ne samo što sam izlagala javno, nego što sam željela da iznesem svoje mišljenje, bez straha da ću se negdje zbuniti. I da sam pogriješila, ponosila bih se na sebe, jer sam pobijedila strah i rekla sebi da je sve to proces učenja.“

Milena Simikić, članica UŽ Romkinja Bijeljina, kada se govorilo o problemu maloljetničkih brakova je rekla: „Naše djevojčice nisu dobile priliku da budu djevojčice, nego ih se odmah uči da budu „žene“. Ja smatram da djeca treba da budu tretirana kao djeca, a ne kao odrasla bića.“

Slike citiranih osoba možete preuzeti u prilogu. A za više informacija, molimo kontaktirajte Vedranu Frašto, Fondacija CURE  na 033 207 561 ili putem maila vedrana@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…