Aktivizam s margine: Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene i u Bijeljini

 

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Aktivizam s margine: Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene i u Bijeljini

Sa velikim zadovoljstvom Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje Žena Romkinja Bijeljina poziva Vas na konferenciju za medije u četvrtak, 23.05.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u naselju “Fincov salaš”, ul. Ilija Grašanin bb.

Na konferenciji ćemo predstaviti projekat “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, aktivnosti koje planiramo sprovoditi u Bijeljini kao i istraživanja: “Aktivizmi s margina: procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija”, autorica doc. dr. Amile Ždralović i prof. dr.  Zlatiborke Popov Momčinović, i “Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini”, autorica Aide Malkić i Emine Bošnjak. Povod organizovanja u Bijeljini je suradnja na projektu sa Udruženjem Žena Romkinja Bijeljina koja radi na unapređenju svoje lokalne zajednice.

Projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koju finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinijeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginalizovanih i manjinskih grupa u deset (10) opština, a opština Bijeljina je jedna od njih. Projekat traje dvije (2) godine i radi na jačanju kapaciteta deset (10) organizacija i kreiranju akcionih planova i preporuka za bolji položaj koji će se promovisati institucijama na lokalnom nivou s ciljem usvajanja i harmonizacijom sa akcionim planovima lokalnih zajednica.

Žene i djevojke koje pripadaju manjinskim i marginalizovanim grupama u BiH se suočavaju sa diskriminacijom i segregacijom kako od institucija, tako i od društva. Iskustvo življenja i preživljavanja u lokalnim zajednicama kao pripadnicama manjinskim i/ili  marginalizovanim grupama je jedino moguće uz oslanjanje na vlastite snage i kreiranjem vlastite mreže podrške. Njihova znanja i iskustva su od neprocjenjive vrijednosti i sigurne smo da žene imaju rješenje za probleme u njihovim lokalnim zajednicama.

O sprovedenim istraživanjima: Cilj istraživanja „Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini” je kreiranje dokumenta koji će služiti kao podrška ženama i djevojkama pripadnicama manjinskih i marginalizovanih grupa za ostvarivanje prava kao pojedinki i/ili grupa u deset (10) ciljanih lokalnih zajednica iz svih dijelova BiH. Cilj “Aktivizmi s margina: procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija” istraživanja jeste da se uradi procjena potrebe za kapacitetima organizacija deset (10) organizacija čiji fokus djelovanja su ženska prava.

Za više informacija, molimo kontaktirajte Vedranu Frašto, Fondacija CURE  na 033 207 561 ili putem maila vedrana@fondacijacure.org

Dobrodošli/e!

 

 

Također vam se može svidjeti…