Uloga nevladinih organizacija u procesu praćenja implementacije državnih i međunarodnih zakona koji osiguravaju ženska prava i demokratiju

Uloga nevladinih organizacija u procesu praćenja implementacije državnih i međunarodnih zakona koji osiguravaju ženska prava i demokratiju

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva, je u sklopu Projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, organizovala trodnevni trening “Monitoring implementacije državnih i međunarodnih zakona koji osiguravaju ženska prava i demokratiju” u Neumu. Trening je organizovan u ljetnom periodu na kojem je učestvovalo 30 učesnica iz deset organizacija iz 10 loklanih zajednica u BiH. Učesnice treninga su imale priliku da dobiju informacije o ženskom pokretu u BiH, o feminizmu i aktivizmu, umrežavanju ženskih organizacija, o domaćim i međunarodnim pravnim okvirom za ženska prava, o institucionlanim mehanizmima za ostvarivanje ženskih prava, o načinima lobiranja i zagovaranja, te kreiranju strategija i planova koji se tiču manjinskih i marginalizovanih grupa žena i načini njihove implementacije.

Jedna od učesnica projektnog ciklusa je Mersiha Skejić, predsjednica Udruženja žena „Pašinke“ iz Hajderovića kod Zavidovića i njen osvrt o samom projektu “Zagovaranje za ženska prava” kao i projektnim aktivnostima je: “Većina ljudi ne bude upoznata sa svojim pravima i mogućnostima kroz neku svoju borbu i postizanje ljudskih  prava a posebno ženskih ljudskih prava koji su propisani na lokalnom i na državnom nivou,  a naročito su iz svega isključene žene koje žive na selima i imam dojam da se to radi ciljano. Mogu reći da sve kreće iz porodice jer smo mi patrijarhalno društvo. Moje mišljenje je da na svakoj ukazanoj prilici treba javno govoriti o tome i podizati ne samo svijest već i hrabrost kod žena da imaju jednaka prava kao i muški spol. Ja sam izuzetno zahvalna što sam imala priliku da budem učesnica u ovom projektu i da prisustvujem na treninzima i radionicama, da se susretnem sa drugim ženama iz drugih lokalnih zajednica i čujem njihova iskustva i probleme. Naučila sam mnogo, dosta toga nisam ni znala a kroz praktičnu vježbu sam vidjela i sam koncept kako to uraditi “sutra” a da ne budem ismijana, odbačena ili ponižena u ostvarenju svojih prava i rješavanju problema i potreba na privatnom ali i lokalnom nivou. Sretna sam što svoje znanje mogu da prenesem svojim članicama i svakoj ženi koju sretnem a kojoj bude potrebno ohrabrenje i znanje, naročito ženama na selu. Još jednom se zahvaljujem cijelom timu aktivistica koje imaju strpljenja znanja i volje da nama “laicima” otvore oči i puteve do pozitivnih promjena. Ovo iskreno govorim, od kad sam upoznala sve članice Fondacije CURE i FWE u našoj zajednici su se počele mijenjati stvari na bolje, kako učimo od vas i sve to primjenjujemo u praksi”.

Tokom trodnevne radionice “Monitoring implementacije državnih i međunarodnih zakona koji osiguravaju ženska prava i demokratiju” jedna od predavačica je bila Selma Hadžihalilović koja je sa učesnicama razgovarala o dnevno – političkim temama iz ženske perspektive što je, kako navodi, ključno za razvoj ženskog pokreta u BiH.

Hadžihalilović opisno i detaljno dijeli svoja iskustva sa trodnevnog treninga navodeći: “Svjesne smo da u javnom medijskom prostoru upravo ta ženska perspektiva dobiva jako malo pažnje. Ukoliko ne promovišemo žensku perspektivu, kako onda da žene i djevojčice donose odluke i mišljenja? Od koga će čuti za neke druge opcije, i ko će ih motivirati da kritički razmišljaju o svijetu oko sebe? Upravo praksa nepostojanja ženske perspektive vodi do toga da zastupnice u parlamentima glasaju za zakonska rješenja koja ne idu u korist ženama, jer jednostavno ne vide niti mogu kritički posmatrati određena rješenja iz ženske perspektive. Praksa djeluje na mlade žene da prihvataju određene društvene norme kao jedinu prihvatljivu normu bez obzira što bi im iste umanjile stepen ženskih prava.

Sa druge strane, na ovakvim radionicama i mi kao voditeljice dobijemo neki novi entuzijazam za naše zalagačke aktivnosti. Radionice ovog tipa su jedinstvene prilike da u sigurnom prostoru diskutujemo o implementaciji različitih zakona na lokalnom nivou i zapravo dobijemo povratne informacije o tome da li nešto zaista “štima” ili ne. Vrlo često imamo prilike identificirati nove marginalizovane skupine koje trpe višestruke diskriminacije jer njihovi identiteti ili problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju nisu nigdje prepoznati. Veoma me žalosti kada određene društvene prakse žene prihvataju kao činjenično stanje jer je “to jednostavno tako”, a pri tome niti one same a niti predstavnici/ce vlasti nisu upoznati da su određene prakse diskriminatorne. Tada pokušavamo ukazati na zakonska rješenja koja bi trebala otkloniti diskriminatorne prakse, ili jednostavno sakupimo dodatne informacije koje predstavimo donosiocima/teljica zakona i od njih tražimo daljnja reagovanja. Jako je bitno raditi sa aktivistkinjama u malim lokalnim zajednicama i izlaziti iz centara moći jer upravo kroz razgovore sa onima koji možda nemaju pristupa svim informacijama – mi možemo osnažiti svoje argumente i tražiti nova zakonska rješenja.

Međusobna solidarnosti koja se upravo u najvišoj mjeri iskazuje na ovakvim radionicama. Bez pritiska vremena, porodičnih obaveza i u sigurnom prostoru – mi možemo da podijelimo sa drugima svoje najdublje emocije, strahove, brigu i dobiti podršku od drugih žena koje su tu prisutne. Upravo taj siguran prostor je jedinstveno mjesto u prostoru i vremenu koje osnažuje sve nas da nastavimo djelovati u osnaživanju drugih žena”.

Trening je imao za cilj da osigura siguran prostor za žene aktivne u malim lokalnim zajednicama u svrhu razmjene mišljenja i iskustva, kako bi izgradile prostor gdje društeno aktivne žene stiču snagu za svoje djelovanje u lokalnim zajednicama, jer umrežavanjem sa drugim aktivistkinjama one shvataju da nisu same i da njihovo mišljenje dijele i druge žene, gradeći zajednički ženski narativ i zajedničko djelovanje prema preprekama ka ispunjenju ženskih prava.

Projekat “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija Projekta, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…