Žene u političkom životu BiH – pogled iz parlamenta

„ŽENE U POLITIČKOM ŽIVOTU BIH – POGLED IZ PARLAMENTA“

Privredna komora Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencija 8

 

Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE  organizuju javnu diskusiju  „Žene u poličkom životu BiH – pogled iz Parlamenta“ koja će biti održana 27.11.2013. godine u Sali Privredne komore kantona Sarajevo, ul. La Benevolencija 8 sa početkom u 11 h.

Na diskusiji će se razgovarati  o ulozi i neiskorištenim potencijalima žena u političkom i javnom životu BiH,  problemima u radu sa kojima se suočavaju žene izabrane kao zastupnice u Parlamentu FBiH, te na koji način se žene mogu aktivirati u svojim partijama u današnjem društveno-političkom ustrojenju.

Kao govornice – uvodničarke, zadovoljstvo nam je predstaviti predsjedavajuću Kluba Parlamentarki, gospođu Hafezu Sabljaković i parlamentarku, gospođu Slavicu Josipović, te Jadranku Miličević, direktoricu Fondacije CURE.

Fondacija CURE i Udruženje INFOHOUSE želi osnažiti ulogu žene u društveno političkom životu BiH, a jačanje vide kroz zajednički rad političarki i aktivistkinja, razmjenu iskustava, povezivanje i zauzimanje javnih prostora. Poseban naglasak je na dosadašnjim negativnim i pozitivnim iskustvima žena koje žele da dođu do promjena u bh. društvu.

Na opštim izborima 2014. ne želimo da se našoj državi desi ista stvar kao i prethodnih godina, da u procesima formiranja izbornih listi i donošenja odluka bitnih za budućnost građana/ki BiH budu isključene žene.

Sve su ovo razlozi zbog kojih su Fondacija CURE i Udruženje INFOHOUSE pokrenuli inicijativu „Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog“, uz podršku Fondacije Heinrich Boll. Kroz edukativne radionice, javne debate, te medijsku kampanju radimo na ohrabrivanju, educiranju i osnaživanju bh. političarki i predstavnica NVO-a da budu aktivne u političkom i javnom životu BiH.

 

 

Također vam se može svidjeti…