Žene su mnogo ojačale, te ih se sada u realizaciju aktivnosti pridruži i po stotinu

Vesna iz Lukavca – Žene su mnogo ojačale, te ih se sada u realizaciju aktivnosti pridruži i po stotinu

Putem pisanih narativa o ženama koje su prepoznate i izabrane od strane 10 saradničkih organizacija u projektu „Zagovaranje za ženska prava“ kojeg finansira Evropska unija, a realizira Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, želimo zabilježiti trag koji ostavljaju žene u svom okruženju. Priča Vesne Moranjkić iz Lukavca jedna je od priča o snažnim ženama koje su donijele pozitivne promjene u svojim lokalnim zajednicama.

Udruženje žena „Srce i duša“ koje djeluje u Prokosovićima u Lukavcu već nekoliko godina jedno je od onih koje pokazuju da saradnja nevladinog sektora i predstavnika/ca institucija, uz upornost aktivistica unutar organizacija, može napraviti promjene, ojačati žene i riješiti njihove probleme. Jedna od članica ovog Udruženja s kojim Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) sarađuje u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” kojeg finansira Evropska unija je i Vesna Moranjkić koja odgovorno tvrdi da su brojne žene iz Lukavca osnivanjem Udruženja i njihovom borbom znatno osnažene u svakom smislu.

Vesna također tvrdi da su žene iz Udruženja pokazale da ostvarivanjem ideja koje imaju mogu uraditi mnogo u lokalnim zajednicama i poboljšati svoje životne uvjete. Kaže da je najviše ponosna na to što su uspjele početi i do kraja završiti priču o osiguranju mamografa za Dom zdravlja u Lukavcu. U kratkom periodu, zahvaljujući saradnji s Domom zdravlja i gradskom upravom, te uz pomoć gradonačelnika koji je imao sluha za njih i obavio razgovore s potencijalnim donatorima, žene su uspjele dobiti mamograf.

Aparat je to kojeg brojne zajednice u BiH još uvijek nemaju, a presudan je za zdravlje žena, odnosno za otkrivanje raka dojke što je izlječiva bolest ako se otkrije na vrijeme. Ove žene došle su do najmodernijeg aparata koji košta oko 500.000 KM. Prije toga morale su putovati pet kilometara na pregled u Tuzlu i to gotovo uvijek kada je bolest uznapredovala pa se liječenje nije moglo adekvatno provoditi.

„Jako smo ponosne na to, ali također i na naš rad s Zadrugom ‘Lukavčanka’ za promociju domaćih proizvoda. Mnogo truda uložile smo u projekte u kojima radimo na razvoju lokalne zajednice u oblasti turizma i ekologije čemu žene mogu itekako doprinijeti“, ispričala je Vesna.

Dodala je i da niko ne zna koliko je snage potrebno da se neka inicijativa realizira, ali nakon velikog iskustva u tome sada je veoma ponosna na to koliko su žene ojačale kao osobe i aktivne članice društva. Ulažu svu svoju energiju u rješavanje pitanja i problema koji se pojave bez obzira da li za to imaju podršku ili ne.

„Važno je da nas žene saslušaju kako bi znale šta im nedostaje i šta je moguće promijeniti. Važno je i da znaju koja su njihova prava i koji su to zakoni na koje se mogu osloniti, ali i koje je još potrebno urediti da bi prava bila zaštićena“, dodaje Vesna.

Ono što se primjetno promijenilo u njihovoj lokalnoj zajednici jeste to što sada kada pokrenu neku aktivnost, podršku im pruža i po stotinu žena koje su spremne da iznesu projekat, aktivnost ili inicijativu koju pripremaju. Napominje da u skorije vrijeme planiraju provedbu projekta „Promocija zdravlja“ kada će članice Udruženja obilaziti lokalne zajednice kako bi naglasile važnost prevencije bolesti žena, te naročito važnost redovnih pregleda.

Udruženja žena „Srce i duša“ osnovano je prije 13 godina kada su se okupile žene iz lokalne zajednice Prokosovići u gradu Lukavcu u Tuzlanskom kantonu. Počele su sa organizacijom ekoloških i humanitarnih akcija, a potom i edukacijom  žena.

Također vam se može svidjeti…