Stana iz Srebrenice: Svaku ženu koja se odluči ekonomski osnažiti treba poduprijeti

Stana iz Srebrenice: Svaku ženu koja se odluči ekonomski osnažiti treba poduprijeti

Udruženje „Sara-Srebrenica“ već 22 godine radi na poboljšanju uvjeta marginaliziranih grupa u toj lokalnoj zajednici, njihovom ekonomskom osnaživanju i svaki uspjeh daje im krila da nastave dalje

Putem pisanih narativa o ženama koje su prepoznate i izabrane od strane 10 saradničkih organizacija u projektu „Zagovaranje za ženska prava“ kojeg finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, želimo zabilježiti trag koji ostavljaju žene u svom okruženju. Priča Stane Medić iz Srebrenice jedna je od priča o snažnim ženama koje su donijele pozitivne promjene u svojim lokalnim zajednicama.

Udruženja „Sara-Srebrenica“ osnovano je 2000. godine kako bi se bavili/e pitanjima mladih i žena, a potom su se usmjerili/e i na cjeloživotno učenje, razvoj zajednice, razvoj kapaciteta, a sve u cilju pomoći specifičnim grupama iz te lokalne zajednice. Jedna od osnivačica Udruženja je i Stana Medić koja kaže da su tokom godina provele niz projekata, ali oni koji doprinose razvoju zajednice i poboljšanju statusa mladih žena su oni u kojima pronalazi zadovoljstvo zbog postignutih rezultata.

Stana kaže da najveće priznanje odaje ženama iz ruralnih područja koje su uvijek zapostavljene, potrebno im je više resursa za život, a i udaljene su od grada i samim time uskraćene za bilo kakve informacije o ostvarivanju njihovih prava. „S njima smo stoga jako puno radile na razvoju njihovih ideja i na ekonomskom osnaživanju. Najviše sam ponosna na kurs šivanja koji smo organizirale jer su četiri polaznice uspjele naći posao, dok su ostale doprinosile svom kućnom budžetu i ekonomskom osnaživanju jer su prepravljale odjevne predmete“, kaže Stana. Inače, za njih je veliki uspjeh kada bilo koja žena napravi nešto za sebe uz pomoć različitih edukativnih radionica i znanja koja na njima stekne, posebno u sredini kakva je Srebrenica.

Ona ističe da su kroz djelovanje Udruženja napravljeni pomaci i poboljšanja na lokalnom nivou. U početku, kada je Udruženje tek osnovano, bilo je potrebno privoliti žene da im se priključe, a i same su oprezno pristupale jer nisu znale šta od toga mogu dobiti. Ipak, tokom godina djelovanja, članice Udruženja posjetile su institucije i druge nevladine organizacije koje imaju zadruge kao primjer dobre prakse i uvjerile se da je to put kojim one trebaju krenuti kako bi same sebi mogle pomoći, osnažiti se i doprinijeti svom vlastitom razvoju, ali i kućnom budžetu. „Kućni posao se konstantno obezvrjeđuje, ali ako uz njega, a to se naročito odnosi na žene u ruralnim područjima koje se još bave i poljoprivredom, one uspiju i da se ekonomski osnaže, to zavrjeđuje pažnju. To je nešto što svi/e trebamo poduprijeti, podstaknuti ih kako ne bi odustale“, poziva Stana.

„Kada vidimo žene na terenu kojima je potrebna pomoć i ako uspijemo da im pomognemo, to nam onda daje snagu i stimulaciju, ali i motiv da još jače djelujemo na svim frontovima, apliciramo na sve dostupne fondove kako bi ih usmjerili na osnaživanje tih žena. Svaki njihov uspjeh je sigurno i naš uspjeh. Ako je u pitanju jedna žena, ja ću se radovati i dobiti motiv i snagu za dalje“, ispričala je Stana. U njihovim nastojanjima imaju određenu podršku lokalne zajednice. Stana napominje da je potrebno razumjeti i vladin sektor koji nije fokusiran samo na njihove probleme, ali ako se obrate, tad i dobiju poticaj. Ta pomoć nije uvijek finansijska, iako je ona nekada najpotrebnija, ali pomažu im i kroz druge akcije na nivou općine.

Srebrenica je još uvijek nerazvijena općina u Bosni i Hercegovini. U pitanju je ruralna sredina s obzirom na njen geografski položaj, dostupne kapacitete i strukturu stanovništva (u smislu procenta pismenosti i zaposlenosti), a sve to uzrokuje da položaj žena ne bude na zadovoljavajućem nivou. Uz to, ženama se rijetko daje prilika da se njihov glas čuje ili da budu na javnoj funkciji, te su često suočene s diskriminacijom. Upravo su to razlozi upornosti žena koje okuplja Udruženje „Sara-Srebrenica“ već 22 godine.

Također vam se može svidjeti…