Zalagački sastanak sa zastupnicama i zastupnicima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Fondacija CURE

U okviru projekta “Zalagačke Akcije BiH Žena” kojem je cilj jačanje vidljivosti društveno marginaliziranih žena, jačanje saradnje između Fondacije CURE, lokalnih žena aktivistkinja i žena političarki, te razvoj BiH Ženske Zalagačke Platforme koja se temelji na Političkoj Platformi Ženske Mreže BiH organizovala je Zalagački sastanak sa zastupnicama i zastupnicima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Jačanje vidljivosti braniteljica i branitelja ženskih prava iz malih lokalnih zajednica, 27.maja 2016. godine.

Aktivistkinjama i aktivistima se obratila dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH, Vesna Švancer potpredsjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, prof.dr. Jasna Duraković zastupnica, Jasminka Zubić zastupnica, Miroslav Mauhar, šef Odsjeka za zaštitu porodice i djece u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i druge/i zastupnice/i.

Sastanak sa zastupnicima i zastupnicama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održan je u Parlamentu FBiH, a cilj je promicanje ženske perspektive na ključna društveno-politička pitanja, kao i pravo na zdravlje, ekonomske mogućnosti za žene u malim zajednicama, pravo na roditeljstvo, učešće žena u mirovnim i ustavnim reformama. Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović je rekla da su žene iz lokalnih zajednica tu da istaknu i artikuliraju probleme, te da je ovo prilika da u komunikaciji sa ženama koje su u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti iznađu rješenje. U svom obraćanju medijima g-đa Mahmutbegović je naglasila potrebu uklanjanja fizičkih barijera kako bi se ženama sa invaliditetom omogućio neometan pristup svim mjestima na kojima se donose odluke. ‪

Naši zagovarački napori su usmjereni ka promicanju ženske perspektive na ključna društveno – politička pitanja uključujući pitanje prava na zdravlje, ekonomske mogućnosti za žene u malim zajednicama, pravo na roditeljstvo, učešće žena u mirovnim i ustavnim reformama. Naša želja je puna integracija i implementacija CEDAW i CAHVIO konvencija u zakonsku legislativu Bosne i Hercegovine. Naš poseban fokus su društveno marginalizirane žene, poput samostalnih roditeljki, LBT* žena, žena treće dobi, žena sa invaliditetom, sportistkinja, umjetnica i drugo. Sastanku sa zastupnicama i zastupnicima prisustvuju aktivistkinje i aktivisti iz Grahova, Livna, Bugojna, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Dobrošina, Konjica i Sarajeva.

Fondacija CURE je feminističko – aktivistička organizacija koja kroz različite edukativne, kulturne i zalagačke projekte djeluje ka ostvarivanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i usvajanju prakse NULTE tolerancije na nasilje nad ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini.

 

Također vam se može svidjeti…