Godišnji pregled situacije ljudskih prava LGBTI osoba – Bosna i Hercegovina

U nastavku vam donosimo prevod izvještaja za Bosnu i Hercegovinu.

Europska komisija je istaknula potrebu da se učini brži napredak po pitanjima jednakosti u Bosni i Hercegovini  što je potvrđeno i na nacionalnoj razini, kada su političari/ke napomenuli/e da zaostaju za svojim susjedima. Državni parlament BiH je po prvi put raspravljao je o pravima LGBTI osoba. Vijeće ministara usvojilo je izmjene i dopune zakona protiv diskriminacije koji, iako nije završen, je važan prvi korak. Iskustva trans osoba su dokumentirana u velikoj novoj studiji nevladine organizacije. Nevladine organizacije i dalje nude treninge za policijske službenike/ce, zajedno sa sličnim programima za političare/ke, sudije/tiknje i tužitelje/ice.

Pristup dobrima i uslugama

U Banja Luci kafić je objavio homofobne komentare (i kasnije prijetio LGBTI aktivistima/cama koji/e su reagovali/e na komentre) na Facebook profilu. Slučaj je bio prijavljen policiji ali policija nije poduzela nikakve aktivnosti u cilju otkrivanja i sankcionisanja odgovorne osobe. U Sarajevu, su dvije žene morale napustiti kafić nakon što su se poljubile. Kada je nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar (SOC) pokušala rezervisati stol u istom kafiću, bili/e su upozoreni/e da se ne grle ili ljube zato što vlasnik nije želio da imaju problema u svom lokalu. Nevladina organizacija je uzela u razmatranje pokretanje pravnih mjera krajem godine.

Azil

Nevladina organizacija SOC je predložila Ministarstvu sigurnosti poboljšanja kroz novi nacrt Zakona o azilu. Aktivisti su zatražili/e da se seksualna orijentacija i rodni identitet uključe kao osnovi za traženje azila i ovi amandmani su bili usvojeni su od strane Zastupničkog doma u decembru. Dom naroda je usvojio drugu verziju zakona koji nije uključivao seksualnu orijentaciju i rodni identitet; njegov sadržaj će biti dovršen u februaru 2016. godine na zajedničkoj komisiji. Vaša prava, nevladina organizacija koja se bavi pravnim savjetovanjem, je također pomogla gej muškarcu iz Afrike dadobije azil u BiH..

Govor motivisan predrasudamaIstraživanje javnog mnijenja koje je provedeno od strane Nacionalnog demokratskog instituta u SAD-u (NDI) je pokazalo da je 72% od ispitanih LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini bilo verbalno maltretirano ili zlostavljano zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog dentiteta. l nevladina organizacija SOC je dokumentovala 123 slučaja govora mržnje u 2015. godini. Slučajevi su uglavnom uključivali online govor mržnje, ali također i novinske članke koji promovišu diskriminaciju LGBT osoba.

Nasilje motivisano predrasudamaIstraživanje javnog mnijenja provedeno od strane Nacionalnog demokratskog instituta u SAD-u (NDI) pokazalo je da je 15% od ispitanih LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini bilo žrtva fizičkog nasilja zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. l nevladina organizacija SOC je dokumentovala 18 slučajeva bias-motiviranih kaznenih djela, uključujući fizičke i verbalne napade, ucjene, prijetnje, nasilje u porodici i zloupotreba od strane policijskih službenika. U novembru, Vesna Švancer, potpredsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta Federacije (Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, SBB-a; centar/desnica) objavila je da će njezina stranka predložiti izmjene i dopune kaznenog zakona ove zemlje kako bi se bolje regulisao zločin iz mržnje do kraja 2015. godine. Ovaj proces je odgođen i izmjene i dopune bit će predložene u 2016. godini. Ako bude usvojen, sve tri federalne jedinice će imati odredbe zločina iz mržnje. U decembru je 14-godišnji dječak u Sarajevu počinio samoubijstvo, navodno zbog homofobnog maltretiranja i zlostavljanja koje je doživio u školi. Tužilaštvo Kantona Sarajevo i Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH su najavili da će raditi na ovom slučaju.

Sakupljanje podataka

Život van zadatih normi, prva velika studija o trans osobama u BiH, je objavljena u decembru od strane nevladine organizacije SOC. Istraživanje je pokazalo da 70% trans osoba koje su ispitivane vidi strah od nasilja i isključenost kao svoju glavnu prepreku da žive slobodno. 18% je bilodiskriminisano u zdravstvenim ustanovama i 30% u obrazovanju. 60% trans osoba koje su sudjelovale u istraživanju je iskusilo fizičko nasilje, a 80% je doživjelo psihičko/ emocionalno nasilje. 100% trans osoba koje su ispitivane je naišlo na probleme prilikom podnošenja ličnih dokumenata.88% trans osoba u studiji bi promijenilo svoj spolni marker na dokumentaciji odmah da su u pravnoj mogućnosti da to učine.

Proširenje

Bosna i Hercegovina je potencijalna zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji od 2003. U svom Godišnjem izvještaju o napretku sa ciljem ulaska u EU objavljenom u novembru, Europska komisija je istaknula da u BiH nema pokušaja da se izradi nacionalna strategija protiv diskriminacije ili da se sistematski dokumentuju prijavljene zločine iz mržnje. Komisija je rekla da Zakon o zabrani diskriminacije i krivični zakoni trebaju biti izmijenjeni kako bi zaštitili LGBTI građane/ke od. U izvještaju se također ukazuje na nedostatak jasnog pravnog postupka priznavanja ravnopravnosti za trans osobe. Bosna i Hercegovina će podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji u februaru 2016. godine.

Jednakost i nediskriminacija

Istraživanje javnog mnijenja provedeno od strane Nacionalnog demokratskog instituta u SAD-u (NDI) je pokazalo da je 51% od ispitanih LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini bilo lično diskriminisano zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, uključujući i zabrane diskriminacije na temelju spolne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, su usvojene od strane Vijeća ministara (državna vlada) u decembru. Nacrt zakona će proći kroz proceduru Parlamentarne skupštine u 2016. godini prije nego što bude dovršen. 15. Decembra je i Vlada Republike Srpske usvojila svoj operativni plan za provedbu Gender akcionog plana za 2016. godinu; ovo je prvi operativni plan odobren od strane vlasti u BiH da se izričito spominju LGBT osobe. Bosna i Hercegovina je napravila sličan operativni plan na državnom nivou i Federacija Bosne i Hercegovine je također pokrenula operativni plan na razini entiteta – oba će biti usvojena početkom 2016. godine. Finalni izvještaj pod UN Universal Periodic Review procesom je usvojen za BiH u 2015. godinu.

Porodica

Vijeće muftija islamske zajednice u BiH je 15. decembra objavila izjavu da je brak dozvoljen samo između muškarca i žene i da je homoseksualnost veliki grijeh, ali da je nasilje prema osobama zbog njihovih osobina zabranjeno. U televizijskom intervjuu u organizaciji TV Liberty-ja i LGBT nevladine organizacije SOC, Maja Gasal-Vražalica (Demokratska fronta, DF; lijevi centar) i Damir Arnaut (Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, SBB; desni centar) otvoreno su izjavili svoju podršku za pravno priznavanje istospolnih parova.

Sloboda okupljanja

Istraživanje javnog mnijenja provedeno od strane Nacionalnog demokratskog instituta u SAD-u (NDI) pokazalo je da 69% LGBTI osoba u BiH smatra da su javni LGBTI događaji doprinijeli unapređenju položaja LGBTI osoba u bh. društvu. U 2015. godini Međunarodni festival queer filma Merlinka održan je u Sarajevu I u Tuzli bez problema. Tužilaštvo Kantona Sarajevo još uvijek provodi istragu o napadu na ovaj Festival iz 2014. godine.

Sloboda udruživanja

LGBTI grupa Liberta Mo koja je smještena u Mostaru se registrovala kao nevladina organizacija; a i u Tuzli je organizacija Tuzlanski otvoreni centar (TOC) započela svoju registraciju.

Učešće u javnom, kulturološkom i političkom životu

Zajednička komisijaza ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH obilježila je 17. maj, IDAHOT dan tematizirajući prava LGBT osoba u BiH. Ovo je bio prvi put da se ovo pitanje raspravljalo od strane zakonodavnog tijela u Bosni i Hercegovini. U novembru, Predsjednik parlamentarnog odbora BiH za ljudska prava Borislav Bojić (Srpska demokratska stranka, SDS), rekao je tijekom sastanka s Specijalnim izaslanikom US State Departmenta Randy Berry u Sarajevu, da je Bosna i Hercegovina iza svojih komšija Srbije i Hrvatske u pogledu zaštite prava LGBTI osoba. Nevladina organizacija SOC je u decembru implementirala dvodnevni trening o problemima s kojima se suočavaju LGBTI osobe za devet članova triju političkih stranaka (Demokratska fronta, Socijaldemokratska stranka i Saveza za bolju budućnost BiH).

Policija i provedba zakona

Ukupno 161 policajaca/ki iz svih kantona Federacije BiH je prošlo obuku organizovanu od strane nevladine organizacije SOC i Misije OESS-a u BiH, o tome kako efikasno odgovoriti na zločine iz mržnje, nakon čega jeorganizovana obuka za pripravnike/ce sudova i tužiteljstava na kojem su učestvovale 23 osobe. U maju, ukupno 42 sudija/tkinja i tužitelja/ki su obučeni/e u tome kako se boriti protiv diskriminacije manjinskih grupa u sklopu treninga koji su organizovali  Fondacija Heinrich Böll iSOC, uz potporu dva centra za edukaciju sudija/tkinja i tužitelja/ica iz Republike Srpske i Federacije na raznim sesijama u Sarajevu.

Javno mnijenje

Od juna- augusta, Nacionalni demokratski institut, Agencija za međunarodni razvoj iz Amerike, Gay and Lesbian Victory Institute i Civil Rights Defenders proveli su ispitivanje javnog mnijenja u zemljama Zapadnog Balkana vezano za stavove prema LGBTI osobama. U Bosni i Hercegovini, 44% javnosti je reklo da bi pokušali pomoći svom sinu ili kćerci da pronađu lijek ako su saznali/e da njihovo dijete nije heteroseksualno. 52% je izjavilo da neće glasati za političke stranke koje predvode prava LGBTI osoba.

Preuzeto sa: http://soc.ba/godisnji-pregled-situacije-ljudskih-prava-lgbti-osoba-bosna-i-hercegovina/

Također vam se može svidjeti…