ZAJEDNIČIM RADOM VLADINOG I NEVLADINOG SEKTORA DO SMANJENJA STOPE NEZAPOSLENIH ŽENA

ZAJEDNIČIM RADOM VLADINOG I NEVLADINOG SEKTORA DO SMANJENJA STOPE NEZAPOSLENIH ŽENA

 


 

 

Federalni zavod za zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE  zaključili/e su danas Sporazum o suradnji

 

 

(Sarajevo, 19.10.2011. godine) – S ciljem pružanja što kvalitetnije i sveobuhvatnije podrške korisnicama usluga, naročito nezaposlenim ženama, kao marginaliziranoj i teško zapošljivoj kategoriji na tržištu rada, Federalni zavod za zapošljavanje, Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE zaključili/e su 19.10.2011. godine Sporazum o poslovnoj saradnji.

 

Ciljevi, koje potpisnici/ce Sporazuma žele postići putem zajedničkog nastupa, a u okvirima svog djelokruga poslovanja su: razmjena informacija i iskustava u oblasti tržišta rada, analiza potreba tržišta rada sa prijedlozima rješenja, promocija aktivnosti usmjerenih na povećanje zaposlenosti, naročito zapošljavanja žena i razvoja ženskog poduzetništva, saradnja u organizaciji edukacija za nezaposlene osobe, programa prekvalifikacije i dokvalifikacije, mogućnosti saradnje u pripremi zajedničkih programa i projekata te njihovo kandidovanje prema drugim donatorima/kama, kao i saradnja na drugim aktivnostima koje će biti precizirane posebnim ugovorima.

Također, ovim sporazumom potpisnici/ce potvrđuju svoju opredijeljenost za saradnju javnog i nevladinog sektora, te je ostavljena mogućnost da i drugi subjekti, posebno iz nevladinog sektora, istih ili sličnih ciljeva, pristupe Sporazumu.

 

Također vam se može svidjeti…