Zahtjev Ženske mreže BiH

Nakon provedenih općih/opštih izbora u BiH, a pozivajući se na Zakon o ravnopravnosti spolova, Ženska mreža BiH upućuje svim parlamentarnim strankama na svim nivoima vlasti u BiH:

 

 

ZAHTJEV

 

Na općim/opštim izborima od 12.10.2014. godine Vaša stranka dobila je dovoljan broj glasova za ulazak u zakonodavnu vlast, na nekom od nivoa ili na svim nivoima vlasti u BiH. Podsjećamo Vas da Zakon o ravnopravnosti spolova u svom devetom dijelu JAVNI ŽIVOT u članu 20 kaže:

 

(1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju. Ova obaveza postoji i za sve ovlaštene predlagače prilikom izbora predstavnika i delegacija u međunarodnim organizacijama i tijelima.

(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana.

(3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana.

(4) Tijela iz stava (1) ovog člana u cilju ostvarivanja ravnopravne zastupljenosti spolova i otklanjanja diskriminacije dužna su donositi posebne mjere propisane članom 8. ovog Zakona.

 

 

U procesu formiranja nove vlasti od Vas ZAHTIJEVAMO I OČEKUJEMO puno poštivanje i dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova. Ravnopravna zastupljenost spolova se mora garantovati i pri:

 

          imenovanju parlamentarnih/skupštinskih komisija i/ili odbora;

          izboru predsjedavajućih/predsjednika/ca i zamjenika/ca predsjedavajućih/potpredsjednika/ca parlamenata/skupština;

          izboru predsjednika/ca vlada i ministara/ica;

 

Pored toga, zahtjevamo da se u narednom periodu radi na izmjeni Izbornog zakona BiH tako da za naredne opće/opšte izbore nemamo samo ravnopravnu zastupljenost spolova od min. 40% na izbornim listama nego i u samim skupštinama/parlamentima. Samo će se tako ispoštovati Zakon o ravnopravnosti spolova.

 

Srdačan pozdrav,

Ženska mreža BiH

 

 

Ženska mreža BiH je neformalna grupa organizacija civilnog društva, drugih mreža civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca/ki koji/e zastupaju i bave se ženskim ljudskim pravima i podsticanjem rodne ravnopravnosti u BiH, a koja promoviše antidiskriminaciju, slobodu odlučivanja, jednakost, nenasilje i antimilitarizam. Članice Ženske mreže BiH su: Fondacija CURE,  Sarajevo; Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo; Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica; Infoteka, Zenica; Udruženje Žene ženama, Sarajevo; UŽ Jadar, Konjević polje; UŽR Bolja budućnost, Tuzla; Forum žena Bratunac, Bratunac; Lotos, Zenica; NVO Ženski centar Trebinje,  Trebinje; OWPSEE Fondacija, Sarajevo; UŽ Seka, Goražde; UŽ Goraždanke, Goražde; UG Grahovo, Bosansko Grahovo; UŽ Snop, Rogatica; Glas žene, Bihać; UŽ Viktorija 99, Jajce; Udruženje Okvir, Sarajevo; Udruženje Snaga žene, Tuzla; Fondacija Vezirke, Travnik; UŽ Glogovka, Bratunac; UŽ Most, Višegrad; Fondacija za osnaživanje žena, Sarajevo; Prava za sve, Sarajevo; Udruženje HO Horizonti, Tuzla; UG Alterantive, Kakanj; UŽ Naša porodica, Tešanj; Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo; Udruženje Žena BiH, Mostar; UG Vive žene, Tuzla; GUŽ Duvanjke, Tomislavgrad; Kolektiv.ba, Zenica; Fondacija Lara, Bijeljina; UŽ Derventa, Derventa; Helsinški parlament građana Banja luka, Banja Luka; UŽ Priroda, Bratunac; UŽ LI-WOMAN, Livno; Žene sa Une Bihać; Fondacija Udružene žene, Banja Luka.

Također vam se može svidjeti…