Zagovaračke akcije u Lukavcu – plan za pružanje kvalitetnije ekonomske, zdravstvene i institucionalne podrške ženama

Zagovaračke akcije u Lukavcu – plan za pružanje kvalitetnije ekonomske, zdravstvene i institucionalne podrške ženama

Imamo mamograf, omogućite ženama preglede –  poruka žena iz Lukavca koje su mamograf i nabavile

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva u saradnji sa Udruženjem žena “Srce i duša” Prokosovići/Lukavac, a u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, kreirali su akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem doprinosa boljem poštovanju ženskih prava. Mapirane su afirmativne akcije koje će se realizirati u narednom periodu.

Zagovaračke akcije u Lukavcu nastale su u okviru organiziranih radionica s Udruženjem žena “Srce i duša” čije članice naglašavaju da svako udruživanje i zajedničko djelovanje žena stvara atmosferu u kojoj se postavljaju temelji za osnaživanje žena i podizanje svijesti o njihovim pravima.

Pored definiranih problema i zagovaračkih akcija, predstavnice Udruženja istakle su nekoliko gorućih problema sa kojima se susreću i za koje imaju planove i ideje kako ih prevenirati i raditi na njihovom rješavanju.

Određena su ključna područja i to pitanje specijalističkih zdravstvenih pregleda, ekonomsko osnaživanje žena, potreba za izradom Gender akcionog plana kao i potreba za institucionalnom pomoći u svrhu veće vidljivosti Udruženja.

Zdravstveni sistem – Članice Udruženja, zahvaljujući svojim zagovaračkim i lobističkim sposobnostima, uspjele su u prethodnom periodu dobiti donatorska sredstva i osigurati mamograf koji Grad Lukavac nije imao, te su za rad na mamografu educirani/e zdravstveni/e radnici/e. Međutim, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona odbija da potpiše ugovor o pružanju usluge za mamografske preglede. Članice Udruženja imaju namjeru riješiti ovaj problem na način da radiolog koji trenutno radi i druge preglede, a educiran je za rad na mamografu, isključivo radi mamografske preglede kako bi što više žena imalo pristup pregledima i kako ne bi morale ići na Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Odlučile su da će u vezi s navedenim uputiti dopis nadležnima, i ako ni tada ne uspiju, najavljuju izlazak na ulice. “Imamo mamograf , omogućite ženama preglede“, biće njihova poruka. Nadalje, kako bi povećale svijest o tome koliko je važna prevencija bolesti odnosno odlazak na specijalističke preglede organiziraće javne događaje na kojima će educirati žene, a planiraju i održavanje panela u prostorijama Grada Lukavca o značaju prevencije bolesti.

Ekonomsko osnaživanje žena Neki od najvećih problema sa kojima se žene suočavaju u Lukavcu je nezaposlenost žena, primjetna ekonomska ovisnost žena, kao i besplatan kućni rad koji je nevidljiv. Stoga su članice Udruženja sa Poljoprivrednom zadrugom “Lukavčanka“ dogovorile otkup proizvoda žena, a neke od članica otišle su na edukacije kako svoje proizvode promovirati i plasirati. Namjera im je napraviti prostor otvorenog tipa i omogućiti da se Zadruzi ustupi na korištenje Gradska pijaca kako bi se tamo mogli predstavljati lokalni proizvodi. Napravio bi se i izložbeni prostor te bi jedan dan u sedmici bio rezerviran za proizvode karakteristične za to godišnje doba.

Gradskom pijacom trenutno upravlja komunalno preduzeće i potrebno joj je uređenje, te su članice Udruženja započele razgovore s nadležnima u cilju ustupanja pijace Zadruzi. U razgovore je uključen gradonačelnik i vijećnici Gradskog vijeća i raspravlja se o tome ili da se pijaca vrati Gradu ili da je direktor komunalnog preduzeća da na korištenje Zadruzi.

Izrada Gender akcionog plana Grada Lukavac  NepostojanjeGender akcionog plana  jedan je od velikih problema za žene koje žive u ovom gradu. Udruženje žena “Srce i duša“ spremno je pružiti svoje resurse i kapacitete radi izrade dokumenta koji bi sadržavao smjernice o poboljšanju položaja žena. Gradonačelnik je najavio da će im dati institucionalnu podršku u tom smislu kako bi zajedno sa Komisijom za ravnopravnost spolova radili na izradi plana. Kažu da je dobar primjer Gender akcionog plana onaj koji ima Živinice i da bi mogao poslužiti kao osnova za Lukavac. Nedostaje im statistika sa terena poput broja nezaposlenih žena, te je upućen dopis Agenciji za statistiku BiH radi dostavljanja podataka.

Institucionalna pomoć u svrhu vidljivosti Udruženja Udruženje žena “Srce i duša“ suočava se sa nedostatkom institucionalne pomoći u segmentu rješavanja problema prostora za kancelarije. Potrebno je da imaju prostor u koji mogu pristupiti bez problema. Trenutni prostor koji imaju u Prokosovićima neadekvatan je zbog geografskog položaja i do njega se dolazi javnim prijevozom. Problem im predstavljaju i finansije u kontekstu plaćanja zakupa i režija zbog čega bi im dobro došao prostor koji bi im na korištenje ustupio Grad. Navode da im je gradonačelnik obećao dobijanje prostora.

Osim toga, problem je i angažman mladih žena u vezi  informatičkog opismenjavanja i održavanja web stranice u svrhu povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti u mjesnim zajednicama, ali i Gradu Lukavcu kako bi građani i građanke bili/e upoznati/e s radom Udruženja.

Spektar problema žena u ovoj lokalnoj zajednici znatno je veći od pobrojanog, ali idejni koncept Zagovaračkog plana je mapiranje gorućih problema i definiranje koraka ka njihovom rješavanju ili pokušaju rješavanja, te potreba da se u narednom periodu radi na lobiranju i zagovaranju za rješavanje tih pitanja.

Projekat “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija Projekta, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…