X-PRESS sesija: ”Tretman mladih osoba u BiH, u usporedbi sa tretmanom mladih u zemljama EU“

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka vas pozivaju na X-PRESS sesiju:

„Tretman mladih osoba u BiH, u usporedbi sa tretmanom mladih u zemljama EU“

 

X-Press sesija se održava u petak, 03.08.2012.  u 11:00 sati, u restoranu Druga Kuća Lora, Kolodvorska 9 i 13, u Sarajevu.

 

Uvodničarka sesije je Medina Mujić, magistrica Komunikoloških nauka za odnose sa javnošću, koja je koordinirala bivšim EU Infocentrom u Sarajevu. Govorit će o medijskom prikazivanju mladih osoba, kako država tretira mlade osobe u bh. društvu, na koji način mediji mogu doprinjeti našem društvu svojim profesionalnim izvještavanjem, a kada se radi o mladim osobama iz BiH, šta mlade osobe mogu očekivati ulaskom BiH u EU Uniju i da li se samo na taj način može umanjiti „loša“ situacija mladih u bh. društvu.

Prioriteti mladih ljudi se ogledaju u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, socijalnog statusa, participiranja u javnom životu, u oblasti kulture i sporta. Uz zapošljavanje i ekonomiju, obrazovanje i obuka su najvažniji elementi kojima se određuje ekonomski i socijalni položaj mladih, te najvažniji elementi politika prema mladima.

Ukupna populacija mladih je osjetljiva grupa i mnogo bliža granici siromaštva nego populacija odraslih. Mlade osobe koje nisu nastavile obrazovanje nakon završene osnovne škole imaju najveći udio u siromašnoj populaciji. Teška situacija se dodatno produbljuje kod mladih osoba sa umanjenim sposobnostima, sa poteškoćama u zdravlju, mladih osoba sa invlaliditetom, mladih Roma/kinja, mladih samohranih roditelja i pripadnika/ca drugih marginalizovanih grupa.

 

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i nastojimo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinijeti osvještivanju našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način se mediji mogu osigurati za profesionalno izvještavanje, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini.

 

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako. Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…