X-PRESS sesija: ”Samohrani roditelji i njihov marginalizovani status u bh. društvu “

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka organizuju X-PRESS sesiju:

„Samohrani roditelji i njihov marginalizovani status u bh. društvu “

 

X-Press sesija će se održati u petak, 08.11.2013. godine u 11:00h, u restoranu Druga Kuća LORA, Kolodvorska 9 i 13, u Sarajevu.

 

Uvodničarka sesije je Muamera Činjarević, predsjednica udruženja Samohrani roditelji u Sarajevu.Govorit će o položaju samohranih roditelja u našem društvu, koji su problemi sa kojima se susreću samohrani roditelji, koliko i na koji način dobijaju medijsku pažnju, te na koji način se oni/e i njihova djeca nose sa patrijarhalnom tradicijom našeg društva.

 

 

Termin samohrani roditelj se odnosi na roditelje koji samostalno, bez drugog roditelja vode brigu o djetetu. Razlozi nastanka jednoroditeljskih porodica su smrt bračnog druga, razvod, nestanak ili napuštanje porodice od strane jednog roditelja, izvanbračno rođenje, zatim oduzimanje jednom roditelju pravo na roditeljsku skrb.

 

U Našoj zemlji ne postoji tačan podatak koliko ima samohranih roditelja, te ne postoji zakonska regulativa u okviru koje oni mogu ostvariti svoja prava.

 

 

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i nastojimo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinijeti osvještavanju našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način se mediji mogu osigurati za profesionalno izvještavanje, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini.

 

X-Press sesije se odvijaju kao tematski doručak – susret sa novinarkama i novinarima, te ih ciljaju ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako. Za X-Press inicijativu, Fondacija CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana Banja Luka. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

 

Također vam se može svidjeti…