Viševjekovna segregacija otežava ostvarivanje prava Romkinja

SAOPĆENJE S OKRUGLOG STOLA

 Viševjekovna segregacija otežava ostvarivanje prava Romkinja

Uspostaviti radnu grupu sa Zavodom za zapošljavanje koja bi bila zadužena za jačanje prijavljivanja Romkinja na Biro za zapošljavanje te ostvarivanje 12 različitih statusa

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje žena “Romkinja” iz Bijeljine organizirale su 26. novembra okrugli stol u Bijeljini o važnosti podrške lokalnih institucija i saradnje nevladinih organizacija kako bi se poboljšali uvjeti života u Bijeljini s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena.

Okrugli sto realiziran je u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena koji kroz dvije godine implementacije radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina Bosne i Hercegovine, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Skup je bio namijenjen članicama Udruženja žena “Romkinja” iz Bijeljine i njihovim saradnicima/cama, predstavnicima/cama lokalnih institucija kao što su predstavnici/ce općine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje i predstavnicima/cama nevladinih organizacija.

Cilj skupa “Zagovaranje i promocija ženskih prava u Bijeljini s posebnim fokusom na zdravstvenu zaštitu” bio je ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva čiji su fokus djelovanja ženska prava kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju i zajednički rad na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.

Selma Hadžihalilović obratila se skupu uime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena te predstavila položaj žena i ponudila preporuke za daljnje djelovanje, naglašavajući da je skup prevashodno imao namjeru da potakne diskusiju o temi prava na zdravlje Romkinja u lokalnoj zajednici Bijeljina. Učesnice su imale priliku razgovarati ne samo o problemima, nego i o Zalagačkom planu za unapređenje usluga u oblasti zdravstva koji je izrađen s Fondacijom CURE, Fondacijom za osnaživanje žena i Udruženjem žena “Romkinje”.

“Ono što je bilo očigledno na ovom okruglom stolu je da je ova lokalna zajednica, Grad Bijeljina, ima izuzetnu saradnju s nevladinom organizacijom koja se već duži niz godina bavi pravima Romkinja i Roma to je organizacija “Otaharin”, a sada se iskustva prenose na uspostavu institucionalne saradnje sa Udruženjem žena “Romkinja” kako bi se ostvarilo višestruko osnaživanje marginaliziranih žena”, naglasila je Selma.

“Predstavljen je Zalagački plan i može se reći da su ponuđeni kvalitetni odgovori na date prijedloge. Predložene su dvije konkretne akcije i to je da se u svojstvu jačanja pozicije lokalnih zdravstvenih medijatora zapravo podstanku prije svega mlade žene učenice koje dolaze iz romske populacije da završavaju srednju medicinsku školu ili zdravstveni fakultet i na taj način da se jača romska zajednica kako bi unutar nje postojali obrazovani medicinski tehničari/ke”, podvukla je Hadžihalilović.

Iz potrebe zaštite prava kroz različite statuse, kao drugi prijedlog proizašlo je formiranje radne grupe sa Zavodom za zapošljavanje koja bi radila na jačanju prijavljivanja Romkinja na Biro za zapošljavanje te time ostvarivanje 12 različitih statusa koje Biro može dodijeliti.

Direktorica Udruženja građana za obrazovanje Roma “Otaharin” Bojana Jovanović kazala je da je na ovom skupu ukazano na to da su žene i djevojčice Romkinje višestruko diskriminirane u bh. društvu te da im je potrebna adekvatna podrška kako bi one ostvarile svoja prava na jednak način kao i druge žene u BiH. Iznijeli su podatke do kojih su došli u okviru Izvještaja “Glas Romkinja za ravnopravnost” koji se bavio i pristupom zdravstvu za žene i djevojčice Rimkinje. Bojana je naglasila da u Bijeljini postoji dobra praksa jer u Gradu Bijeljina postoji romska medijatorica za pitanja zdravstva koja mnogo pomaže ženama i djevojčicama Romkinjama u njihovoj komunikaciji sa zdravstvenim ustanovama. Bojana kaže da postoji i dobra saradnja s Domom zdravlja Bijeljina koji razumije, prepoznaje i podržava rad nevladinih organizacija u nastojanju da žene i djevojčice Romkinje imaju dobar pristup zdravstvenoj zaštiti, ali i da se podigne svijest o neophodnosti prevencije brige za zdravlje.

Naglašava i to da se žene Romkinje suočavaju s brojnim problemima, a najveći problem je ekstremno siromaštvo u kojem žive kao i problem patrijarhalnih porodica i zajednice koja ih još više ograničava u tome da dosegnu svoje potencijale. “Mi kao udruženje kao i naše kolegice iz Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena dugo radimo na unapređenju položaja Romkinja, ali radimo s viševjekovnim prisutnim agresijama na njihova prava što zahtjeva mnogo rada”, kaže Bojana.

Zaključak ovog okruglog stola je da bi trebalo unaprijediti sistem pristupa određenim ljekarskim uslugama iz prizme ekstremnog siromaštva u kojem žive žene i djevojčice Romkinje. Tu imaju dobro razumijevanje Doma zdravlja Bijeljina koji svake godine osigura određen broj besplatni broj pregleda za Romkinje te je izražena nada da će to u budućem periodu biti i formalizirano kroz akcione planove za zajedničko pristupanje zaštiti zdravlja žena i djevojčica.

Također vam se može svidjeti…