Vedrana Frašto

Programska menadžerica

Vedrana Frašto

Programska menadžerica

Vedrana Frašto (menadžerica kancelarije i programa Fondacije CURE) feministička je aktivistica koja je posvetila svoj profesionalni život zaštiti prava žena u Bosni i Hercegovini. Vedrana se pridružila Fondaciji CURE 2009. godine kao dio tima koji radi u oblasti zaštite i unaprjeđenja ženskih prava i osnaživanja mladih feministica. Aktivna je u svim procesima zagovaranja i lobiranja za poboljšanje pravnog okvira u kontekstu prava žena. Također, podržava i omogućuje sigurno okruženje za novu generaciju aktivistica i feministica, te za njihovo odgovorno i aktivno sudjelovanje u pozitivnim društvenim promjenama. Vedrana je angažirana u brojnim državnim i regionalnim mrežama za doprinos procesima jačanja ženskog pokreta. Trenerica je integrirane sigurnosti za braniteljice ljudskih prava. Živi i radi u Sarajevu i uživa u životu aktivistice.