”STOP FEMICIDU U SRBIJI!”

Pozivamo sve aktivistkinje da se okupimo u subotu 10.4.2010. godine od 12:30 do 13:00 u na platu između Predsedništva Republike Srbije i Gradske skuštine (ulica Kralja Milana), sa porukom

„STOP FEMICIDU U SRBIJI!”

ZA PRVA TRI MESECA 2010. GODINE U SRBIJI JE UBIJENO 12 ŽENA!

“Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više”

Srbija 16 dana aktivizma

 

„STOP FEMICIDU U SRBIJI!”

 

ZA PRVA TRI MESECA 2010. GODINE U SRBIJI JE UBIJENO 12 ŽENA!

Na konferenciji će govoriti aktivistkinje ženskih organizacija iz Mreže „Žene protiv nasilja”.

Konferencija će se održati u subotu, 10.04.2010.  od 12:30 do 13:00 u ulici Kralja Milana, na platu između Predsedništva Republike Srbije i Gradske skuštine, Beograd

Organizatorke konferencije: Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar

Na platou će se okupiti aktivistkinje ženskih grupa iz Mreže Žene protiv nasilja (29 specijalizovanih organizacija koje rade sa ženama žrtvama muškog nasilja) da skrenu pažnju javnosti na nasilje nad ženama i pozovu državne institucije da ozbiljnije reaguju na zločine. Medijima će biti distribuiran dokumentarni fim “Ako mrtve ustanemo” (18 min) u DVD formatu nastao tokom kampanje 16 dana aktivizma 2009. godine kada je tema kamapanje bila “Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više”

U ime organizatorki:

Aleksandra Nestorov

Koordinatorka Mreže Žene protiv nasilja,

Autonomni ženski centar

Beograd

Također vam se može svidjeti…