“Skini lažno lice politike” #skinilaznolicepolitike

Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID/BiH), Fondacija INFOHOUSE u saradnji sa Fondacijom CURE, Centrom ženskih prava Zenica ,te Udruženjem građanki Bosansko Grahovo zajedno sa kandidatkinjama sa izbornih lista  realizuje projekat pod nazivom „Pravna pomoć kandidatkinjama na izborima u oktobru 2018“.

Jedan od ciljeva projekta jeste zaštita prava žena u politici u Bosni i Hercegovini kao i povećanje pravne zaštite kandidatkinja u slučaju povrede njihovih izbornih prava, prije i poslije izbora. Ova aktivnost, koja je prva ove vrste u Bosni i Hercegovini, pružila je besplatnu pravnu pomoć kandidatkinjama kojim na bilo koji način budu povrijeđena izborna prava. Kontakt telefon besplatne pravne pomoći je: +38732402049 i +387603111922.

Drugi cilj projekta jeste doprinijeti jačanju kapaciteta žena kandidatkinja u političkim partijama,  te osnažit ih da budu incijatorke pozitivnih promjena, i motivirati ih da se aktivnije uključe u zagovaranje za ženska prava, kao i stvaranju partnerskih odnosa sa nevladinim ženskim organizacijama.

U sklopu projekta za kandidatkinje organizirana je serija treninga o izbornom zakonodavstvu koji se prije izbora održao u Tuzli 30.08.2018., Sarajevu 11.09.2018., i Banja Luci 26.09.2018. godine.  Na taj način smo radile na jačanju i edukaciji, te pružanjem podrške kandidatkinjama na povećanju njihove vidljivosti i prepoznatljivosti kako u njihovim partijama u lokalnim zajednicama i šire, te na taj način povećale udio žena u političkom životu. Ukupno šezdeset i sedam (67) kandidatinja su učestvovale na ovim treninzima.

U tri navedena grada (Sarajevo, Tuzla i Banja Luka) održan je jednodnevni trening, gdje je program treninga pratio istu metodologiju I bio podijeljen na tri teme. Prva tema se bavila pitanjima izbornog zakona, odnosno poštivanje odredbi Izbornog zakona, kao i na manipulaciju i nepravilnosti tokom izbornog procesa.

Druga tema edukativnih treninga se zasnivala na pružanju besplatne pravne pomoći, i podrške kandidatkinjama na listama za izbore.

Treća tema je bila opširnija i obuhvatala je informacije o ženskom liderstvu u javnom i političkom životu, odnosno kako jačati žensko liderstvo kroz kreiranje kampanje i strategije održivosti u javnom i političkom životu.

Realizacijom ovog projekta, želimo doprinijeti unaprijeđenju partnerstava sa političkim partijama kako bi kandidatkinjama omogućili bolju informiranost o izbornim procesima, ali i ostvarenje osnovnih izbornih prava.

Više informacija o samom projektu i aktivnostima možete pronaći na web i fb stranicama:

Fondacija CURE – WEB, FB

Fondacija INFOHOUSE

Centar ženskih prava

Udruženj građanski Bosansko Grahovo

Također vam se može svidjeti…