Šesnaesti PitchWise festival ženske umjetnosti i aktivizma u Bosni i Hercegovini 2021.

Šesnaesti PitchWise festival ženske umjetnosti i aktivizma u Bosni i Hercegovini 2021.

NISMO SAME!!

Fondacija CURE obilježava šesnaestu godinu Festivala ženske umjetnosti i aktivizma PitchWise koji počinje u četvrtak, 09.09.2021. godine u 18:00 sati, a završava se 12.09.2021. godine u poslijepodnevnim satima. Cjelokupni program se održava u Sarajevu.

Tokom šesnaestogodišnjeg organizovanja PW-a, Fondacija CURE kreirala je prostor za povezivanje i umrežavanje feminističkog rada i kulture i okupljanje umjetnica i aktivistkinja iz ženskih grupa iz BiH, zemalja regije i inostranstva. Ugostile smo preko 1000 društveno anagažovanih umjetnica, aktivistkinja, teoretičarki, feministkinja i braniteljica ženskih prava.

Trudimo se da na jednom mjestu okupimo predstavnice i pripadnice manjinskih i marginalizovanih grupa u BiH i svijetu, da govorimo o pitanjima kojima se u javnosti rijetko ili nikako ne govori, kako bi izrazile svoju solidarnost, stale jedna uz drugu u vrijeme krize i predstavile svoje iskustvo u prostoru u kojem nema osude.

U društvu obespravljenih tu smo da budemo potpora jedna drugoj i da pošaljemo poruku da sve one koje misle da su usamljene u svom iskustvu diskriminacije i nasilja, znaju da smo mi tu, mi koje smo diskriminisane i koje smo preživjele ili preživljavamo nasilje, tu smo da ti pružimo podršku na način na koji ti budeš željela i trebala. Svako iskustvo diskriminacije i nasilja jeste drugačije i način na koji reagujemo je drugačiji, ali sistem koji toleriše diskriminaciju i nasilje je isti.    

Stoga, ovogodišnja centralna tema PitchWise festivala je: NISMO SAME!!

Za sve nas koje smo osjetile teret globalne pandemije izazvane virusom COVID – 19 bilo da se radi o zatvaranju u kuću sa nasilnicima, o neplaćenom radu žena unutar kuće koji je povećan usljed zatvaranjem škola, rekreacijskih ustanova i vrtića jer je pao na teret domaćica ili onih žena koje su u kućama, o dodatnoj odgovornošću koje uključuje brigu o djeci, brigu o članovima/icama porodica s invaliditetom i ostalim ranjivim članovima/icama porodice koji više nisu i ne mogu pristupiti socijalnim i zdravstvenim uslugama ili/i gubitku zaposlenja – NISMO SAME!

Za sve nas koje smo proživjele nasilje i seksualno uznemiravanje. Za sve nas čija tijela se tretiraju kao seksualni objekt, sa čijim tijelima se politizuje, za sve nas kojima država i vjerski lideri odlučuju o slobodama, životima, tjelesnoj autonomiji, kretanju, načinu oblačenja, obrazovanju i pravima na posjedovanje sebe – NISMO SAME!

Za sve nas čiji životi širom svijeta su izloženi različitim opresivnim politikama, politikama koje svoje političke stavove iznose preko i na štetu ženskih prava i sloboda, politikama koje ne dozvoljavaju ženama/djevojkama i djevojčicama pravo na dostojanstven život – NISMO SAME!

Zastupnice i samozastupnice ženskih prava iz ruralnih i urbanih sredina, povratnice, Romkinje, lezbejke, biseksualne i trans* žene, žene s invaliditetom, žene čije su porodice nestale, mlade žene, žene treće životne dobi, zaposlene i nezaposlene, roditeljke i samostalne roditeljke, roditeljke djece s poteškoćama u razvoju, domaćice i poduzetnice, umjetnice, teoretičarke, fizički aktivne i neaktivne, pokretačice pozitivnih promjena, liderke, političarke, nove generacije feministkinja, pjesnikinje, slikarke, žene u pokretu, migrantkinje i izbjeglice, žene koje su preživjele i/ili preživljavaju nasilje, žene koje su preživjele seksualno nasilje u miru, mirovnjakinje, nesvrstane i sve mi koje pružamo otpor opresivnim politikama – NISMO SAME!

Za sve nas koje smo na samim marginama društva, za sve one čije države nisu usvojile rezolucije, deklaracije, konvencije i ostale državne i međunarodne dokumente koje štite ženska prava, za sve one koje žive u državama koje istupaju iz međunarodih dokumenata koji osiguravaju zaštitu prava žena, za sve one koje trenutno žive u ratnim, konfliktnim i postkonfliktnim područjima – NISMO SAME!

Za sve  nas  koje živimo u državama u kojima se ne poštuju osnovna ženska prava kao što su pravo na obrazovanje, na seksualno i reproduktivno zdravlje, pravo na izbor i planiranje porodice, pravo na dostojastven život u miru bez diskriminacije i nasilja – NISMO SAME!

Za sve djevojke i djevojčice koje strahuju od prisilne sterilizacije, genitalne mutilacije i maloljetničkih brakova – NISTE SAME!

Uvijek su postojale žene, djevojke i djevojčice koje će javno reći istinu o svom iskustvu nasilja, žene koje će zahtijevati slobodu za sebe i za sve žene, žene koje kreiraju pokrete solidarnosti i podrške za sve žene. Uvijek će tamo gdje je opresija biti i otpor – I ZATO NISMO SAME!

Naša snaga raste iz svake žene, bez obzira koliko bile glasne ili tihe, bez obzira da li smo tek digle glas ili to radimo godinama, bez obzira na način na koji dižemo svoj glas, bez obzira na iskustvo i motivaciju – MI NISMO SAME!

Festival smo pokrenule:

• vođene potrebom da zauzmemo napušteni i zanemareni javni prostor i da ga preobrazimo u mjesto susreta koje okuplja društveno anagažovane umjetnice, aktivistkinje, teoretičarke, feministkinje i sve osobe zainteresovane za ženska pitanja kako u BiH, tako i u regiji;

• da osiguramo siguran i otvoren prostor za novu generaciju umjetnica i aktivistkinja;

• da nikada ne posustanemo i zahvaljujući solidarnosti i umreženosti sa sestrama širom svijeta kreiramo historiju otpora kako bi sve žene bile ravnopravno tretirane.

Osnovni cilj PitchWise festivala kao ideje i zajednice osoba koje rade ka uspostavljanju ravnopravnosti spolova i rodova jeste činiti i promovisati pozitivne promjene u direktnom okruženju kroz angažovanu umjetnost i aktivizam.

U mnoštvu dinamičnih događaja, šesnaesti PitchWise nam donosi brojne izložbe, kreativne radionice, predavanja, performanse, predstave, promocije knjiga, diskusije o marginaliziranim društvenim grupama!!!!

Poziv na učešće sa prijavom da ćemo objaviti 13.08.2021., a uskoro ćemo objaviti i poziv za volonterke!

Također vam se može svidjeti…