Saopštenje povodom Ženskog marša na Washington (SAD) 21. januara – siječnja 2017.

Saopštenje povodom Ženskog marša na Washington (SAD) 21. januara – siječnja 2017.

 

Povodom Ženskog marša na Washington (SAD) i Marša protiv fašizma Beograd (Srbija) zakazanih za subotu, 21. januar – siječanj 2017. godine Fondacija CURE izražava svoju punu podršku i solidarnost sa ženama, muškarcima, trans* osobama i rodno neodređenim osobama koje/i će na taj način dići svoj glas u odbrani svojih, naših i vaših prava. U vremenu jačanja političkih konzervativnih pokreta i radikalne desnice koja svoja politiku zasniva na negiranju prava drugih i drugačijih, jedinstvo i solidarnost demokratskih, ljudskopravaških i mirovnih pokreta je prioritet svih nas.

Aktivistkinje Fondacije CURE se u potpunosti solidarišu sa sestrama iz Amerike, iz regije i cijelog svijeta koje hrabro stoje u odbrani ženskih prava, društveno marginalizovanih skupina, uspostavi mira i nenasilja u svim zajednicama diljem svijeta.

Ovom prilikom prenosimo u cjelosti i pridružujemo se Principima ženskog jedinstva za koje naše sestre iz Amerike marširaju.

Koristimo priliku da iskažemo svoju žensku i feminističku solidarnost sa ženama u konfliktnim zonama u Siriji, Iraku, Afganistanu, Kurdistanu, Turskoj, Palestini, Kongu, Rusiji, a posebno sa ženama iz manjinskih etničkih, nacionalnih i vjerskih skupina, azilantkinjama u procesu migracije koje u ovom momentu trpe nasilje i diskriminaciju, ženama u izbjegličkim kampovima diljem svijeta i ženama koje su zarobljene u svojim kućama.

 

Fondacija CURE osuđuje svaki oblik nasilja i diskriminacije nad ženama, poziva na uspostavljanje  stope NULTE tolerancije na nasilje nad ženama i djevojčicama i poziva sve vlade da uključe žene u sve procese mirovnih pregovora, te na taj način rade na procesima i izgradnje mira i povjerenja.

 

Fondacija CURE ovim putem naglašava da će zahtjeve kojima se spriječava kršenje ženskih prava istaknuti  tokom Osmomartovskog marša, zakazanom za 8. mart –  travanj 2017.godine, te ovim putem pozivamo sve građanke i građane da nam se pridruže u zajedničkoj borbi za ravnopravnost svih žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

 

Tekst preuzet sa: www.womensmarch.com zvaničnog web site-a Women’s March on Washington

 

Misija i vizija

Mi stojimo zajedno u solidarnosti s našim partnerima/cama i djecom u zaštiti naših prava, sigurnosti, našeg zdravlja i porodica – prepoznavajući da naše živahne i šarolike zajednice predstavljaju snagu naše zemlje.

Naša misija

Retorika prošlih izbora je uvrijedila, demonizirala i zaprijetila mnogima od nas – imigrantkinjama svih statusa, muslimankama i onima drugačijih vjeroispovijesti, osobama koje se identifikuju kao LGBTQIA, Starosjedilačkim narodima, crnim i smeđim osobama, osobama s invaliditetom, preživjelima seksualnog nasilja – i naše zajednice su povrijeđene i preplašene. Mi se suočavamo s pitanjem kako ćemo ići dalje u momentu nacionalne i međunarodne zabrinutosti i straha.

U duhu demokratije i odajući počast ikonama ljudskih prava, dostojanstva i pravde koji /e su djelovali/e prije nas, mi se ujedinjujemo u svoj našoj različitosti kako bismo dokazale da je naše prisustvo preveliko u broju da bi se tek tako ignorisalo.

Ženski marš na Washington će poslati snažnu poruku našoj novoj vladi na njen prvi radni dan ail i cijelom svijetu da su ženska prava – ljudska prava. Mi stojimo zajedno, svjesne da štiteći one najmarginaliziranije među nama štitimo i sve nas.

Mi podržavamo zalagačke i pokrete otpora koji oslikavaju naše višestruke i isprepličuće identitete. Mi pozivamo sve zaštitnice i zaštitnike ljudskih prava da nam se pridruže. Ovaj marš je prvi korak ka ujedinjenju naših zajednica, baziran na novim odnosima kako bi se pokrenula promjena od najnižih nivoa društva prema gore. Mi se nećemo zaustaviti dok žene ne budu imale ravnopravnost i jednakost na svim nivoima rukovodstva u društvu. 

Mi djelujemo mirno – svjesne da nema istinskog mira bez pravde i jednakosti za sve nas.

 

ČUJTE NAŠ GLAS. . .

 

“Nisu naše razlike te koje nas dijele. To je naša nemogućnost da prepoznamo, prihvatimo i slavimo te razlike”

 Audre Lorde

 

 

Principi ženskog jedinstva Ženskog Marša na Washington

 

Mi vjerujemo da su Ženska prava Ljudska prava i da su Ljudska prava Ženska prava. Mi moramo stvarati takva društva u kojima su žene – uključujući crnkinje, starosjediteljke, siromašne žene, imigrantkinje, muslimanke, lezbejke, queer i trans žene – sigurne i u mogućnosti da vode brigu o svojim porodicama, bez obzira kako su te porodice osnovane, u sigurnom i zdravom okruženju bez ikakvih strukturalnih prepreka.

Zaustaviti nasilje

Žene zaslužuju da žive ispunjene i zdrave živote, slobodne od bilo kojih oblika nasilja nad našim tijelima. Mi vjerujemo u odgovornost i pravdu u slučajevima policijske brutalnosti, zaustavljanje rasnog profiliranja i ciljanog nasilja u zajednicama drugih rasa osim bijelih. Naš je moralni imperative ukinuti rodnu i rasnu nejednakost unutar krivično – pravnog sistema .

Reproduktivna prava

Mi vjerujemo u reproduktivnu slobodu. Mi ne prihvatamo federalno, državno ili lokalno nazadovanje, ukidanja ili restrikcije naših mogućnosti da raspolažemo s kvalitetnim sistemima reproduktivne zdravstvene zaštite, planiranja trudnoće, HIV/AIDS-a, njegove prevencije te medicinski ispravne seksualne edukacije. Ovo podrazumijeva i siguran, legalan, pristupačan prekid trudnoće i planiranja trudnoće za sve ljude, bez obzira na njihova primanja, mjesto boravka i stepen obrazovanja.

LGBTQIA prava

Mi čvrsto izjavljujemo da su LGBTQIA prava Ljudska prava i da je naša obaveza da promovišemo, proširimo i zaštitimo prava naših gay muškaraca, lezbejki, bi, queer, trans ili rodno-neodređene braće, sestara i potomaka. Mi moramo imati moć da kontrolišemo svoja tijela i da se osjećamo slobodno bez nametnutih rodnih normi, očekivanja i stereotipa.

Radnička prava

Mi vjerujemo u ekonomiju pokretanu principima transparentnosti, odgovornosti, sigurnosti i jednakosti. Sve žene trebaju biti jednako plaćene, s raspolaganjem pristupačnoj brizi o djeci, pravu na bolovanje, zdravstvenoj zaštiti, plaćenom porodiljskom odsustvu i zdravom radnom okruženju. Sve/i radnice/i  uključujući one koje/i rade kao pomoćno osoblje u domaćinstvima, radnice/i na farmama, nedokumentovane/i i migrantske/i radnice/i moraju imati pravo na samoorganizovanje i  zalaganje za minimalne životne nadnice.

Građanska prava

Mi vjerujemo da su Građanska Prava naša prava ostvarena samim rođenjem, uključujući i pravo da glasamo, pravo na vjeroispovijest bez straha od zastrašivanja ili šikaniranja, slobode govora, i zaštite svih građanki/na bez obzira na rasu, rod, dob ili mogućnosti.

Mi vjerujemo da je vrijeme za sve-inkluzivni Amandman na Ustav SAD-a.

Prava žena s invaliditetom

Mi vjerujemo da su sva ženska pitanja i pitanja s kojima se suočavaju žene s invaliditetom i gluhe i nagluhe žene. Kao majke, sestre, kćerke i  članice koje doprinose ovoj velikoj naciji, mi tražimo da se uklone prepreke pristupu, inkluziji, nezavisnosti i punom uživanju građanstva kod kuće i diljem svijeta. Mi želimo biti u potpunosti uključene i doprinijeti svim aspektima američkog života, ekonomije i kulture. 

Prava imigrantkinja

Ukorijenjeni u obećanjima američkog poziva zbijenim masama da će slobodno disati, mi vjerujemo u imigrantska i izbjeglička prava bez obzira na status i zemlju porijekla. Mi vjerujemo da je migracija ljudsko pravo i da niti jedno ljudsko biće nije ilegalno.

Okolišna pravda

Mi vjerujemo da svaka osoba i svaka zajednica u našem društvu ima pravo na pitku vodu, čist zrak, pravo na pristup i uživanje u nezagađenim područjima. Mi vjerujemo da naša okolina i klima moraju biti zaštićene, da se naša zemlja i prirodni resursi ne smiju eksploatisati zbog dobiti i pohlepe korporacija – pogotovo na uštrb javne sigurnosti i zdravlja. 

Također vam se može svidjeti…