SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Temeljni problem nejednakog položaja i diskriminacije porodilja, ali i svih građana i građanki BiH leži u Ustavu BiH koji, iako načelno garantuje jednaka prava i slobode svima građanima i građankama BiH, zbog nesinhronizovanih zakona na svim nivoima dozvoljava konstantnu diskriminaciju po raznim osnovama.

Jedna od članica Inicijative, Udruženje Žene ženama u saradnji sa HUG Žene Trnova, je pokrenula kampanju „NE diskriminacija porodilja u Federaciji BIH“ kojom se zalažu za donošenje zakona kojim bi se riješio problem neujednačenih porodiljskih naknada i osnivanje porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada.

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” i Centar za građansku suradnju Livno podržavaju kampanju i smatraju da je ovo prvi korak ka ujednačavanju položaja i prava porodilja u BiH u kojoj ne postoji jasna i jedinstvena državna politika za zaštitu roditeljstva, porodice i djece. Republika Srpska ova pitanja rješava entitetskim zakonima, a u Federaciji BiH ova pitanja reguliše svaki kanton posebno. Upravo ta neujednačena zakonska praksa dovodi do diskriminacije žena, osobito porodilja na prostoru cijele BiH. Porodilje u FBiH nemaju nikakvu ili imaju neujednačenu porodiljsku naknadu čiju visinu regulišu kantonalne Vlade u zavisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava.

Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ koju čini 35 organizacija civilnog društva i građanki i Centar za građansku suradnju Livno pozivaju sve nadležne vlasti da krenu u rješavanje problematike nefunkcionalnog i diskriminirajućeg bh. sistema kroz vraćanje ustavne tematike na dnevnopolitičku agendu i da rade na rješavanju problema diskriminacije porodilja i ujednačavanju porodiljske naknade jer je to PRAVO, A NE PRIVILEGIJA!

Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“

 

Centar za građansku suradnju Livno

Također vam se može svidjeti…