Refleksija jedne učesnice

Moj period svjesne zrelosti danas se dijeli na vrijeme prije edukativnog feminističkog kampa i upoznavanja sa Fondacijom CURE i na ono nakon istog. Ponekad čak mislim i da prvobitno napomenuta svjesna zrelost i nije postojala prije ovakvog vida edukacije. Pojedinac/ka bi mogli lako pomisliti da pretjerujem. No, činjenice su jednostavne, Fem kamp i Fondacija CURE su bili poticaj, nikako ostvarenje samo po sebi. Upravo iz tog razloga slijed događaja nakon je samo pratio proces razumijevanja svijesti i promišljanja. Vrlo brzo ta promišljanja više nisu bila tek feminističko – aktivistička (ako feminizam definišemo kao put borbe,uspostavljanja vrijednosti, proces) već su postajala stvar čistog uvida u moje žensko biće. U tim momentima dok sam slušala o kvotama participacije žena u politici na seminaru ispravljala muške i ženske kolege i kolegice  o formi jezika koji koriste ili tvrdila da religijski diskurs ne odbacuje feminizam osjećala bih kako novi identitet pomijera pore mog bića.

Osjećam… ne znam da sam većinu svog života živjela kao rodno neutralna osoba. Ne zato što sam dosegla nisko postignuće irelevantnosti roda, spola kao cilj feminizma već naprosto jer nisam poznavala vlastitu prirodu. Vlastitim promišljanjem feminizma sam primijetila muške, bliske članove porodice, oko sebe. Svaki vid mog obrazovanja je bio s ciljem da promičem ravnopravnost, okrenem naopačke i vidim drugu perspektivu. Ne postoji period u devet dana, a da svojim radom individualnim i prisustvovanjem edukacijama nisam uključena u ovaj proces. Kada je moj dečko konačno postao oduševljen idejom da mu se sin jednog dana igra lutkama( jer će i sam biti otac jednog dana i korisno mu je da na lutkama nauči neke stvari kako i sam ističe) te kada ga je profesor Rimskog prava nakon pola sata rasprave oduševljeno pogledao i pristao da bude mentor na radu o ženama i njihovom položaju u Antičkom Rimu. Shvatila sam da samo znanje vodi argumentaciji, a samo ono je moćni instrument protiv svih diskriminacija, nelogičnosti te da samo srčano uključivanje u ovakav vid edukacije i preobrazbe može donijeti promjene u nama i u drugima.

Također vam se može svidjeti…