Zalagačke akcije BiH žena

Zagovaranje i lobiranje:

 

S ciljem unapređenja saradnje s političarkama i ženama aktivnim u politici, pripremile smo Memorandum o saradnji u kojem se potpisnice obavezuju da će: 

 – Promovisati punu implementaciju CEDAW i CAHVIO Konvencije u svim sferama svoga društveno – političkog djelovanja, a posebno prilikom zalaganja za usklađivanje BiH legislative s navedenim konvencijama;

– Promovisati primjere dobre prakse u promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava, a posebno prava marginaliziranih i vulnerabilnih ženskih društvenih skupina (djevojčica, mladih žena, žena treće dobi, žena sa invaliditetom, LBT* žena, žena sa sela, žena Romkinja i pripadnica drugih nacionalnih manjina, žena preživjelih ratno seksualno nasilje, žena preživjelih nasilje u porodici i zajednici);

– Promovisati NULTU toleranciju na sve oblike nasilja i diskriminacije nad ženama i djevojčicama;

– Javno osuditi sve oblike diskriminacije i nasilja nad ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini.

 

Memorandumi su do sada potpisani sa prof.dr. Jasnom Duraković, zastupnicom u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, mr. Amrom Babić, načelnicom Općine Visoko, gđom Ramirom Tabaković, vijećnicom u Općini Novi Grad i gđom Besimom Borić, političarkom i sindikalnom aktivistkinjom.

Poziv na potpisivanje Memoranduma o razumijevanju je upućen svim političarkama i političarima koje/i su spremne/i da svojim društveno– političkim djelovanjem aktivno rade na unapređenju kvalitete života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini, kao i na usvajanju NULTE tolerancije za sve oblike nasilja i diskriminacije nad ženama.

 

Sastanak Ženske mreže BiH:

 

U okviru jačanja saradnje među članicama Ženske mreže BiH, Fondacija CURE je u oktobru 2015.godine organizovala sastanak članica Ženske mreže BiH, na kojem je, između ostalog, donesen i prijedlog da članice ŽMBiH ovogodišnju kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama vode pod sloganom “Niti jedna žena nevidljiva”.

 

16 dana aktivizma i ulična akcija:

 

Kampanja “Niti jedna žena nevidljiva” je pokrenula veliki broj građanki i građana da koriste predložene Facebook profile te na taj način doprinesu jačanju vidljivosti položaja žena, a posebno položaja marginaliziranih i ranjivih kategorija u bosanskohercegovačkom društvu. Ponosne smo što su našu ideju prihvatile i prijateljice i prijatelji iz ISCOS Emilia – Romagna u Italiji.

 

Slogan “Niti jedna žena nevidljiva” je korišten u svim kasnijim aktivnostima uličnih akcija i treninga o zalaganju – i postao je centralna poruka svih naših zalagačkih aktivnosti. 

 

Trening o zagovaranju:

 

Posebno smo radosne što sve naše zalagačke aktivnosti okupljaju veliki broj aktivistkinja i žena političarki, koje zajedno kreiraju siguran prostor za razgovor o temama važnim za žene i djevojčice u BiH.

 

 

 

 

 

 

Također vam se može svidjeti…