Reci NE nasilju, Reci DA ekonomskoj nezavisnosti

POZIV MEDIJIMA

Sarajevo, 15.08.2013. godine

Br. Protokola: 84/13        

 

Reci NE nasilju, Reci DA ekonomskoj nezavisnosti!

 

Poštovani/poštovane,

Čak 20 nezaposlenih žena koje su smještene u sigurnim kućama za žrtve nasilja, dobit će konkretnu materijalnu i edukativnu podršku za pokretanje vlastitog posla i tako postati ekonomski nezavisne kroz projekt  „Reci NE nasilju, Reci DA ekonomskoj nezavisnosti“ kojeg su pokrenuli Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE, a koji je podržan od strane Američke Ambasade u BiH.

Cilj projekta jeste povećati ekonomsku nezavisnost žena žrtava nasilja, razviti njihove poslovne i društvene vještine kroz obrazovne programe  i povezati ih sa poslovnim svijetom kao, i osnažiti njihov  poduzetnički duh.

Odabir korisnica projekta bit će urađen u saradnji sa organizacijama koje vode sigurne kuće: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva  i  Udruženje Medica Zenica. Sparkasse banka BiH besplatno će obezbijediti edukatore/ice za jedan set obrazovnih aktivnosti namjenjenih razvoju poslovnih ideja korisnica projekta.  

Nezaposlene žene koje su preživjele nasilje ne samo da će dobiti novac za pokretanje posla, već  će steći i potrebna znanja o tome kako razviti poslovnu ideju, kako uspjeti u poslovnom svijetu, i upoznati se sa predstavnicima/ama velikih firmi, s kojima će se razgovarati  o razvoju njihovog poslovanja, te će imati i savjetodavnu i tehničku podršku tokom prvih mjeseci  pokretanja vlastitog biznisa.

 

Pozivamo Vas da medijski podržite našu kampanju  te putem Vašeg medija  sudjelujete u afirmaciji žena da postanu svjesne svog statusa u bosanskohercegovačkom društvu i poslovno-poduzetničkoj društvenoj sferi.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Eminu Velagić Fondacija CURE   putem telefona +387 (0) 33 20 75 61 ili putem  e-maila  emina@fondacijacure.org ili Armina Hubijara Udruženje INFOHOUSE armin@infohouse.ba +387 (0) 33 20 93 04.

 

Unaprijed zahvalne /ni,

Dženana Alađuz direktorica Udruženja INFOHOUSE

Jadranka Miličević izvršna direktorica Fondacija CURE

 

 

Također vam se može svidjeti…