Reakcija na filofašističke pojave u našem društvu

Zadnji ovakav primjer je obilježavanje 25. Obljetnice Hrvatske zajednice Herceg-Bosne čiji je politički i vojni vrh na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju prvostepeno osuđen zbog udruženog zločinačkog poduhvata i ratnih zločina koje su počinile oružane snage te zajednice. Ova obljetnica je dio kontinuirane fašizacije našeg društva unutar kojeg škole i ulice dobivaju imena po fašistima, proslavljaju se ratni zločinci i obilježavaju događaji koji su bili u službi ratno huškačkih politika. Sve to uz prešutno odobravanje a ponekada i aktivno učešće sadašnjih političkih elita.  

Već godinama znamo da su ove vrste kreiranja napetosti i nesigurnosti ustvari jedino u službi ratnoprofiterskih i postratnoprofiterskih elita, koje preko konstruiranja etničkih narativa pokušavaju sebi osigurati nesmetano uživanje opljačkanih naših društvenih dobara. Na žalost, mi im već decenijama dozvoljavamo da nas manipuliraju, pljačkaju i porobljavaju. Davno smo se trebali probuditi iz ove noćne more i reagirati, ali kad već nismo do sada nadamo se da ćemo se, uz globalno buđenje, i mi probuditi i početi odbijati da budemo dio nacionalističkog terora.

Pozivamo nadležne institucije da reaguju i spriječe javnu promociju ratnih zločinaca i ideja, ideologija i praksi koji su, sa sličnim snagama iz drugih etnija,  direktno odgovorni za bratoubilački rat i 100 000 mrtvih ljudi.

Nećemo mirno gledati fašizaciju društva i promociju mržnje, nacionalizma i netrpeljivosti. Smrt fašizmu – sloboda narodu. NO PASSARAN.

 

Potpisnici i potpisnice:

Inicijativa „Jer me se tiče“

Feministički antimilitaristički kolektiv

Centar za mlade „KVART“

The Civil Rights Defenders

Udruženje žena „SEKA“

Udruženje građana Oštra Nula

Centar za kritičko mišljenje

Udruženje građana Zašto Ne

Omladinski pokret REVOLT

Mladi_e antifašisti-kinje SABNOR TK

Forum mladih Stolac

Centar za žene žrtve rata – ROSA (Hrvatska)

Udruženje antifašista i boraca NOR-a Mostar

Domine Split (Hrvatska)

Udruženje građana „Front“

Ženska mreža Hrvatske (Hrvatska)

Sarajevski otvoreni centar

One World Platform

Forum građana Tuzle

Omladinski resursni centar Tuzla

Udruženje Prijedorčanki Izvor

Fondacija za kreativni razvoj

Mreža mira BiH

Helsinški parlament građana Banja Luka

Centar za razvoj civilnog društva

Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“

Fondacija CURE

Gorana Mlinarević

Nela Porobić Isaković

Štefica Galić

Amer Bahtijar

Maša Galić

Predrag Blagovčanin

Sergio Šotrić

Goran Zorić

Zlatko Dizdarević

Ena Bavčić

Marina Velićković

Lejla Huremović

Nermina Trbonja

Maša Durkalić

Jasmin Hasanović

Armin Čerkez

Fahro Konjhodžić

Esad Bajtal

Enver Kazaz

Nidžara Ahmetašević

Esma Drkenda

Dražana Lepir

Edin Ramulić

Minel Abaz

Zorana Dabić

Aida Spahić

Darko Brkan

Elma Husnić

Mia Šoše

Dino Mustafić

Dragan Stojković

Zvonimir Nikolić

Sead Đulić

Larisa Šuša

Edita Miftari

Enisa Raković

Oliver Frljić

Amira Sadiković

Muharem Mušica Hindić

Damir Dajnović

Tijana Cvjetičanin

Lejla Hadžiahmić

Maja Krek

Aleksandar Brezar

Sadžida Tulić

Leila Šeper

Zoran Ivančić

Ines Tanović Sijerčić

Dinko Sijerčić

Slavo Kukić

Drago Bojić

Nerin Dizdar

Roko Markovina

Almir Methadžović

Sevima Sali-Terzić

Boris Dežulović

Dalio Šijah

Alisa Karović

Svjetlana Nedimović

Hajdar Selmić

Azer Ćatić

Slobodan Dukić

Džemal Sokolović

Selma Porobić

Arman Ajanić

Nataša Govedarica

Azra Šehović

Mirjana Kučer

Armela Husković

Rada Šukara

Dino Pobrić

Behdžed Mesihović

Emina Ćorić

Nenad Porobić

Azra Simeunović

Spomenka Sadžak

Zujo Šaha Kada

Danijel Senkić

Zoran Janić

Ljiljana Dezelin

Nermin Tulić

Dubravka Kovačević

Ulvija Tanović

Haris Ljevo

Zlatan Terzić

Selma Terzić

Sabina Šabić

Đani Bohm

Igor Sain Kovačević

Hana Obradović

Emir Hodžić

Ada Sokolović

Goran Šarić

Ivan Botica Škafo

Nikolina Zec

Amsal Mešić

Darjan Bilić

Alma Milavić

Lana Vuletić

Goran Bubalo

Marina Veličković

Hana Ćurak

Belma Buljubašić

Franjo Šarčević

Selma Korjenić

Srđan Žagovec

Tamara Šmidling

Mirjana Tešanović

Valentina Pelizzer

Čedomir Glavaš

Jasenko Osmanagić

Također vam se može svidjeti…