Reagovanje Mreže za izgradnju mira BiH povodom protesta u Tuzli

6. februar/veljače 2014. godine

Reagovanje Mreže za izgradnju mira BiH povodom protesta u Tuzli

Mreža za izgradnju mira BiH ovim putem želi dati podršku sindikalnim organizacijama i udruženjima građana i građanima/građankama Tuzle koji su izašli na ulice da se bore za svoja ljudska i radna prava.

Istovremeno, Mreža za izgradnju mira BiH bez rezerve osuđuje upotrebu sile od strane policijskih snaga Tuzlanskog kantona koja je, prema dosadašnjim informacijama, rezultirala povređivanjem više od 20 osoba, među kojima je bilo i djece.

Legitimno je pravo građana i građanki Tuzle da iskažu nezadovoljstvo radom kantonalnih institucija i da traže odgovornost vlasti za stanje u kojem se nalaze.

Zar su policijski kordoni odgovor na pitanje građana zašto nemaju pravo na liječenje?, zašto im nije uvezan radni staž?, i zašto niko nije odgovarao za sumnjive privatizacije i uništavanje domaćih preduzeća?

Vlasti na svim nivoima bi trebalo da rade u interesu svih građana i građanki i da isto tako za svoj (ne)rad odgovaraju građanima i građankama koji su ih i birali. Protestanti u Tuzli su nas upravo na to podsjetili – da vlast, sa svim svojim policijskim kordonima, nije tu radi sebe same i svojih usko-stranačkih ili rođačkih veza, već zbog nas koji ovdje živimo i radimo! I plaćamo poreze!

Na kraju, Mreža za izgradnju mira izražava nadu da će se protesti nastaviti bez upotreba sile i dostojanstveno do ispunjenja zahtjeva demonstranata.

Također vam se može svidjeti…