Radionice “Gdje su žene u političkom i javnom životu BiH?”

Fondacija CURE će organizirati radionice pod nazivom “Gdje su žene u političkom i javnom životu BiH?”. Radionice će biti održane 22.09.2012. godine u Orašju i Prozoru/Rami.

 

Radionice je namjenjene ženama koje žele da iskažu zbog čega su odlučile da se bave politikom, šta ih je motiviralo za njihov angažman u javnom i političkom životu BiH. 

Poznato je da u politici ima samo 17,01% žena, da nijedna politička stranka nema ženu na čelu, da na posljednjim lokalnim izborima na teritoriji cijele BiH izabrano samo 3  načelnice općina. Želimo da se u oktobru 2012. godine na lokalnim izborima u BiH situacija promjeni, a radionice su samo jedan od načina kako pokušamo da osnažimo žene da  se aktivno uključe u politički i javni život, sa posebnim naglaskom na  dosadašnja negativna i pozitivna  iskustva žena koje  žele da dođe do promjena u BH društvu.

Cilj ovih radionica jeste da animiramo žene da razmisle o svom osnovnom pravu ljudskom pravu – pravu da glasaju,da budu predlagane i izabrane, da odluče ko će ih predstavljati i ko će donositi odluke u njihovo ime.

 

Također vam se može svidjeti…