Putujuće feminističke radionice na Silvertowenshine festivalu u Srebrenici!

Putujuće feminističke radionice na Silvertowenshine festivalu u Srebrenici! 

Fondacija CURE organizira radionicu, izložbu i projekciju aktivističkog filma 11.08.2011. godine u prostorijama „Djecijeg muzickog pozorista“, Srebrenica, sa početkom u 13.00 sati uz podršku NVO Mladi Za Mir.  

Ova pokretna učionica je jedinstvena prilika mladim ženama da saznaju o historijskoj ulozi i stvarnosti žena putem slike, zvuka, diskusija, zanimljivih kvizova. Jednodnevna radionica je mjesto gdje će ucesnice/i moći dobiti informacije o ženskim ljudskim pravima, glasačkom pravu, pravu na edukaciju, vlasništvo, zaposlenje, ženskom pokretu – feminizmu, različitim razdobljima u ženskom pokretu, pobjedama koje je osigurao ženski pokret i ženama liderkama i vizionarkama.  

Putujuće Feminističke Radionice nude i prezentacije na teme Angažirane umjetnosti – primjeri rada Fondacije CURE, definiranje pojmova spola i roda, predavanje o feminizmu, predstavljanje ideja koje mlade žene mogu koristiti u njihovim lokalnim zajednicama, edukativne i promotivne materijale. 

U prostorijama“Djecijeg muzickog pozorista“, svi/e zainteresovani/e će moći da pogledaju izložbu Heroina u četvrtak, 11.08.2011. godine u periodu od 13.00 do 20.00 sati. Cilj izložbe je prikazati uspješne žene, one koje su mijenjale tok istorije, ali pružtiti mladim ženama inspiraciju i motivaciju.

Izložba “HEROINE” sadrži prikaz više od pedeset moćnih žena i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice iz BiH i svijeta: književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike.

Putujuće Feminističke radionice su originalno iskustvo učenja o:

·     Ženskim ljudskim pravima u svijetu

·     Ženskom pokretu

·     Angažiranoj umjetnosti

 
 
Radionice su organizovane uz podršku ženskih nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica koje posjećujemo i CURE EDU Mreže mladih aktiviskinja. Putujuće feminističke radionice u Srebrenici organiziramo zahvaljujući podršci NVO Mladi Za Mir. 

Radionice se realiziraju  zahvaljujući podršci CFD. 

Također vam se može svidjeti…