Pružanje brzog odgovora, podrške i integracije za tražiteljice azila

Fondacija CURE u saradnji sa CARE International Balkans trenutno radi na implementaciji jedne inicijative s ciljem ojačavanja kapaciteta i olakšavanje procesa integracije mladih žena i djevojčica u bh. društvo. Projekat daje priliku integisanja mladih žena i djevojčica u bh. društvo kroz radne navike i atmosferu sa osiguranom uzastopnom podrškom.

Ključ što efikasnije integracije je u u obliku obaveze kao dio radne navike tako da ovim projektom Fondacija CURE osigurava prostor gdje se radna navika može ostvariti kroz oblik volontiranja. Fondacija CURE planira da kreira radne zadatke u okviru mogućnosti i znanja korisnica a u cilju zadovoljavanja njihovih interesa.

Planiramo da keiramo program koji bi uključivao i rad u kancelarijama Fondacije CURE i terenski rad kako bi korisnice uspješno razmjenivale znanja i iskustva potrebna za osigurano samoosnaživanje. Svakako smatramo da je bh. društvo potrebno da bude otvoreno za promjene kako bi se proces integracije odvijao što bolje.

Fondacija CURE uvijek cilja ka osnaživanja žena te vjerujemo da ćemo upravo sa ovim projektom ostvariti uspješno okruženje za zdravo, edukativno i raznovrsno iskustvo. Sa završetkom projekta, korisnice će imati jasniju viziju svoje uloge u bh. društvu te će biti edukovane na temu prava žena u BiH, funkcionisanje civilnog sektora u BiH, imati jasniji uvid u pravni okvir BiH iz perspektivne Zakona o ravnopravnosti spolova, zakona o zabrani diskriminacije, porodičnog zakona te međunarodnih dokumenata.

CARE International Balkans pruža podršku ovoj inicijativi u sklopu projekta Podrška izbjeglicama, migranatima i azilanatima u Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…