Promocija publikacije Žena sa političkim mandatom

Žena sa političkim mandatom

Iskustveni priručnik s prostorom za dopunu

Ponedjeljak 26. septembar 2022 u 18:00 sati

Historijski muzej ( ul. Zmaja od Bosne broj 5 ) Sarajevo

Poštovane/i,

Fondacija CURE će ovom prilikom predstaviti i promovirati publikaciju Žena sa političkim mandatom – Iskustveni priručnik sa prostorom za dopunu koja je nastala u sklopu projekta Feminizam nije vodio ratova, uz podršku Fondacije HBS Bosna i Hercegovina/ Sjeverna Makedonija.

Na promociji publikacije će govoriti:

Rubina Čengić  autorica publikacije i Jadranka Miličević, Fondacija CURE. Promociju publikacije moderira Medina Mujić.

Ovom publikacijom željele smo ukazati na različite izazove sa kojima se susreću žene koje se odluče aktivno baviti politikom, s kojim izazovima su se i ranije susretale i na koji način su učestvovale dajući svoj doprinos u izgradnji bolje budućnosti BiH. Priručnik sadrži iskustva tih žena i svjedoči o problemima na koje su nailazile tokom svog rada, kao i o tome ko im je bio podrška.

Priručnik je namijenjen ženama koje hrabro uđu u političku arenu, na osnovu vlastite odluke, s jasnim ciljem da misle i rade, sa željom da provode promjene na bolje, a ne da slušaju i glasaju po bilo čijem diktatu osim po diktatu građana/ki.

Kao aktivistkinje imamo ogromnu odgovornost pružiti, kroz direktan rad i podršku, potrebne alate i znanje drugim ženama koje žele da se aktivno uključe u politički život u BiH, a kako ne bi propustile prilike koje im se pružaju, sudjelovale u podjeli vlasti i osigurale da budu aktivne učesnice političkog života BiH.

Ideja je da kada posustanete ili posumnjate u sebe ili kada vam je teško – pogledate Priručnik i shvatite da su mnoge žene prije vas prošle iste ili slične izazove i izborile se s njima ili su kasnije shvatile da su mogle drugačije.

Dakle, da hrabro preuzmete moć i odgovornost jer od vašeg danas zavisi naše sutra!

Također vam se može svidjeti…