Prezentacija Alternativnog izvještaja o implementaciji CEDAW* konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Prezentacija Alternativnog izvještaja o implementaciji CEDAW* konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

 

Ovom prilikom vas pozivamo da prisustvujete prezentaciji Alternativnog izvještaja o implementaciji CEDAW konvencije u utorak, 14.12.2010. godine u prostorijama Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije kreševljakovića br.3/1, sa početkom u 12.00 sati.

Uvodničarke prezentacije izvještaja su Fedra Idžaković („Prava za sve“ Sarajevo), Natalija Petrić („Udružene žene“ Banja Luka), Indira Bajramović (Udruženje žena Romkinja “Bolja buducnost”, Tuzla), a moderatorka je Vedrana Frašto (Fondacija CURE, Sarajevo).

 

Teme Alternativnog izvještaja su: ekonomski položaj žena u BiH, žene u javnom i političkom životu, nasilje nad ženama, položaj i ostvarivanje ženskih ljudskih prava romkinja u BiH i finalne preporuke.

 

I pored napretka ostvarenog u stvaranju formalnog pravnog okvira i javnih politika u oblasti promocije i zaštite ženskih ljudskih prava, žene u Bosni i Hercegovini nemaju ravnopravne mogućnosti učešća, niti su dovoljno zastupljene u političkom odlučivanju u okviru zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na svim nivoima vlasti.

 

Kreiranje alternativnog izvještaja koordinirali/le su „Helsinški parlament građana“ Banja Luka  i  „Prava za sve“ Sarajevo, u partnestvu sa Udruženim ženama Banja Luka, Budućnost Modruča, Fondacijom CURE, Lara Bijeljina, Žene ženama i Forum žena Bratunac.

 

Alternativni izvještaj se realizovao  zahvaljujući podršci CARE International BiH, UNIFEM-a i Fondacije Instituta otvorenog društva (Zug).

 

Za potvrdu učestvovanja, više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na telefon 033 713 610 ili putem mail-a: info@fondacijacure.org; vedrana@fondacijacure.org

 

Dobrodošli/e!

 

 

* CEDAW – Konvencija o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama Komiteta UN-a

Također vam se može svidjeti…