Radionice “Dijalogom protiv nasilja“ za žene u ruralnim sredinama

                               

 

Radionice “Dijalogom protiv nasilja“ za žene u ruralnim sredinama

Fondacija CURE u saradnji sa TPO Fondacijom organiziraju radionice Dijalogom protiv nasilja“ za žene u ruralnim sredinama,  i to 06.12.2010. u Bosanskom Petrovcu i 10.12.2010. u Modrinju.

Radionice se organiziraju u okviru projekta Podizanje svijesti o pitanjima rodno zasnovanog nasilja i uloge žene u multireligijskom dijalogu“ kojeg implementira TPO Fondacija Sarajevo uz finansijsku podršku UNIFEM-a.

Radionice će držati certificirane trenerice iz Fondacije CURE koje su prošle trening za trenere Dijalogom protiv nasilja: rodno zasnovano nasilje i multireligijski dijalog“ održanu na Vlašiću u septembru 2010. godine. Trening je omogućila TPO Fondacija u saradnji sa Medicom Zenica.

Više informacija o projektu i aktivnostima dostupne su na www.tpo.ba

 

Također vam se može svidjeti…