Press konferencija: POLITIČARKA U BiH: POLITIČKI OBJEKT ILI AKTIVAN POLITIČKI SUBJEKT U 2012. GODINI?

Predstavljanje monitoringa štampanih medija u BiH tokom Lokalnih izbora 2012. godine

Fondacija CURE i Udruženje INFOHOUSE će predstaviti rezultate kampanje „101 razlog zašto glasati za ženu na Lokalnim izborima 2012“, kao i rezultate monitoringa štampanih medija u BiH tokom predizborne kampanje u utorak, 04.12.2012. godine sa početkom u 12.00 sati u prostorijama Kuće ljudskih prava, Dolina 1 u Sarajevu.

Uvodničarke press konferencije će biti Dženana Alađuz (direktorica Udruženja INFOHOUSE) i Ramiza Tabaković (Općinska vijećnica u Novom Gradu), koje će medijima i javnosti predstaviti rezultate projekta „101 razlog zašto glasati za ženu na Lokalnim izborima 2012“ i iskustva kandidovanih žena na listama za Lokalne izbore 2012. Godine. Rezultate monitoringa štampanih medija u BiH predstaviti Bojan Pavlović (Udruženje INFOHOUSE) uz moderaciju Vedrane Frašto (aktivistkinja Fondacije CURE).

Od jula mjeseca 2012. godine Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE su radili/e zajedno sa 9 partnerskih organizacija (Vezirke iz Travnika, Demokratski centar Nove nade iz Foče, NVO Ženski centar iz Trebinja, Omladinski centar iz Istočne Ilidže, UG Naša djeca iz Zenice, UG Bolja Budućnost iz Tuzle, UG Otaharin iz Bijeljine, Udruženje žena Li-Women iz Livna i Udruženje Žena BiH iz Mostara) , kampanju za jačanje žena u političkom životu.

Jedna od prvih aktivnosti sa kojima smo započele kampanju jeste praćenje medijskog izvještavanja o ženama – kandidatkinjama o ženskom biračkom tijelu. Polazišno stajalište ovog istraživanja bilo je da mediji igraju vrlo važnu ulogu u informiranju i oblikovanju javnosti kada je riječ o lokalnim izborima koji su održani 7. oktobra 2012 godine. Nastojali/e smo utvrditi na koji način su žene prezentirane u medijima tijekom predizborne kampanje na Lokalnim izborima 2012.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Eminu Bečić na telefon 033 200 538 ili putem e-maila emina@infohouse.ba, odnosno Vedranu Frašto na 033 264 420 ili putem e-maila vedrana@fondacijacure.org.

 

Također vam se može svidjeti…