Predstavnice pet udruženja na trodnevnom treningu učile o načinima zagovaranja za njihova prava

SAOPĆENJE S TRENINGA

Predstavnice pet udruženja na trodnevnom treningu učile o načinima zagovaranja za njihova prava

Istaknuta važnost medijskog predstavljanja, ali i predstavljanja problema donositeljima/cama odluka kako bi institucije i nevladin sektor postali/e partneri/ce u poboljšanju kvalitete života u lokalnim zajednicama

Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) organizirale su višednevni trening za braniteljice ženskih prava i aktivistice o temi „Ženska prava, ravnopravnost spolova i osnaživanje žena“ u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava“ koji finansira Evropska unija.

Učesnice treninga bile su predstavnice pet udruženja iz Mostara, Konjica, Prokosovića, Banje Luke i Srebrenice za koja su izrađeni zagovarački planovi u prethodnom periodu. Razgovarale su o stanju zagovaračkih planova i procesu njihove implementacije u pet lokalnih zajednica, te izradi strategija i planova na općinskom nivou koji se tiču manjinskih i marginaliziranih grupa žena. Nadalje, diskutirale su o tome kako se predstaviti javnosti, kako organizirati kampanju na društvenim mrežama, kako ostvariti saradnju sa institucijama, te koja je uloga nevladinog sektora u društvu.

Članica Fondacije CURE i aktivistica Medina Mujić, koja je bila i jedna od predavačica na treningu, kazala je da su upravo ove teme odabrane za rad jer predstavnice udruženja vrijedno rade u svojim zajednicama, pokreću promjene i zagovaraju i ostvaruju pozitivne društvene promjene koje su usmjerene ne samo prema njima nego i prema određenoj ciljanoj marginaliziranoj grupi. „Bilo je važno pružiti im teorijsko znanje kako kreirati zagovaračku akciju i lobirati unutar svoje zajednice iako one već mnogo toga, na svoj način, praktično rade. Bilo je važno da spojimo njihov praktičan rad i teoriju kako bi olakašale korake ka postizanju određenih ciljeva“, pojašnjava Medina.

Što se tiče medijskog predstavljanja, cilj je bio pomoći učesnicama da olakšaju saradnju s medijima i da im se pojasni zašto su predstavnice nevladinog sektora potrebne medijima i zašto su mediji potrebni njima. „Željele smo da razumiju koliko je važno, da kada na događaj pozovu medije, da jasno i sažeto pošalju poruku koju žele poslati. Važno je da znaju da medijski prilog ima ograničenu minutažu i važno je da taj prostor iskoriste adekvatno“, objasnila je Medina.

Članica Fondacije CURE i aktivistica Denija Hidić održala je jednu od sesija na treningu posvećenu lobiranju za izradu strategija i planova na općinskom nivou koji se tiču manjinskih i marginaliziranih grupa žena i njihovoj implementaciji. „Kroz sesiju smo željele da im damo specifične alate kako bi konkretno, koncizno i jasno predstavile sebe i svoj problem i kako bi stekle više iskustva u komunikacijskim vještinama sa različitim ciljanim grupama, u ovom slučaju osobama/institucijama u svrhu razvoja saradnje“, pojašnjava Denija.

Amira Avdić iz Udruženja Srce i duša iz Prokosovića, Lukavac, koja je bila jedna od učesnica treninga, kaže da su tokom treninga kojeg su organizirale CURE i FWE saznale mnogo toga o zakonskim pravima žena i marginaliziranih grupa, te je izrazila nadu da će sve ono što su naučile tokom dva dana u Neumu moći i konkretno primijeniti u lokalnim zajednicama. „Drago mi je da smo imale priliku podijeliti svoje dugogodišnje iskustvo bavljenja aktivizmom, ali i naučiti lekcije o tome koliko je važna i naša javna promocija i pozicioniranje u donošenju odluka na mjestima odlučivanja“, istaknula je Amira. Dodaje da imaju i medijsku podršku za projekte koje implementiraju što im je pomoglo u ostvarivanju veće vidljivosti.

Predsjednica Udruženja Psihološki centar Sense iz Banja Luke Maja Cenić također je naglasila važnost medijskog predstavljanja budući da imaju skromna znanja o toj tematici.

Članica Udruženja Nera iz Konjica Arnesa Borić navela je da će joj trening u Neumu biti od velikog značaja jer je ona najmlađa članica Udruženja, a kako se želi posvetiti aktivizmu,  teme koje su se obrađivale upravo se tiču toga kako aktivizam treba funkcionirati i koji su to koraci kako bi se došlo do promjena. „Aktivizam nam često postane rutina i nismo svjesne koliko je on važan za lokalne zajednice. Vrlo je značajno što smo tokom treninga govorile o medijskom predstavljanju koje je od velike važnosti kako bi se prepoznale naše aktivnosti. Učile smo i o provođenju javne kampanje i zagovaranju za naša prava, te sam naučila mnoge stvari koje prije nisam znala“, dodaje Arnesa.

Aktivnosti provedene u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, umnogome doprinose promociji i boljem poštivanju ženskih prava. Ovaj projekat, koji zajedno realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), ohrabruje žene svih starosnih grupa, a posebno žene iz reda manjinskih i marginalizovanih grupa, da poduzmu sve što je u njihovoj moći u cilju iskorijenjivanja svih oblika diskriminacije. Tokom dvije godine, koliko traje implementacija, radiće se na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, te donijeti preporuke institucijama na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…