Predstavljanje Inicijative za organizovanje Ženskog suda za Bosnu i Hercegovinu

Aktivistkinje Fondacije CURE vas pozivaju na radionicu/javnu prezentaciju: 

Predstavljanje Inicijative za organizovanje Ženskog suda za Bosnu i Hercegovinu, 14.07.2014. godine s početkom u 13:00, u prostorijama Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine (Galerija MAK, ulica Sime Milutinovića) 

Uvodničarke su: Alisa Muratčauš, članica sekcije žena Saveza logoraša Kantona Sarajevo i Jadranka Miličević, izvršna direktorica Fondacije CURE. 

Sredinom 2013. godine ženske grupe, u sastavu: Udruženje „Forum žena“ (Bratunac), Fondacija „CURE“ (Sarajevo), Udruženje građana „Budućnost“ (Modriča), „Centar za pravnu pomoć ženama“ (Zenica), HO „Horizonti“ (Tuzla), Organizacija žena „Lara“ (Bijeljina), Udruženje žena „Most“ (Višegrad) pokrenule su inicijativu o ponovnom pokretanju Ženskog suda na prostoru Bosne i Hercegovine.  Ženski sud BiH je dio regionalnog Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju.

Ženski sudovi nastaju unutar civilnog društva i društvenih pokreta, pružaju prostor ženama ne samo da svjedoče o svakodnevnom iskustvu nepravde, već i da stvaraju nove koncepte pravde i mira. Postojeći primjeri uspostave Ženskih sudova u svijetu primjer su kako zajedničkim snagama, znanjem i iskustvom stvoriti prostor za žene i pronalaziti nove puteve do pravde koja će obnoviti dostojanstvo žene. Ženski sud je prostor za glasove žena, za svjedočenja žena o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenih tokom rata i sada, u miru. Na ženskom sudu žene svjedoče o nasilju u privatnoj i javnoj sferi.

Ženski sud podstiče stvaranje drugačijeg – feminističkog koncepta odgovornosti, brige, bezbjednosti u cilju izgradnje pravednog mira.

Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite  inicijativu osnivanja Ženskog suda Bosne i Hercegovine – Zalaganje za prava preživjelih ratna silovanja. U sklopu radionice / javne diskusije planirana je i projekcija dokumentarnog filma o iskustvima Ženskih sudova na međunarodnom nivou (32 min.).

Za više informacija možete nas kontaktirati na info@fondacijacure.org, denija@fondacijacure.org i/ili na telefon 033 207 561.

Dobrodošle/i!

Tim Fondacije CURE

 

 

Također vam se može svidjeti…