Predstavljamo Uz)bu))na)) !

Predstavljamo Uz)bu))na)) !

uz)bu))na))) je nezavisni online časopis čiji se prvi broj bavi novim feminizmom i umjetnošću.

 

uz)bu))na))) možete pogledati ovdje

 

uz)bu))na))) je eksperiment u samo-organizovanju koji želi da razvija senzibilnije modele bivanja zajedno.

uz)bu))na))) radi u području transverzalnog povezivanja teorijske, umetničke i političko-aktivističke prakse koja se razvija u blizini pokreta protiv ekonomske globalizacije.

uz)bu))na))) želi da istraži potencijale za mogući novi obrt približavanja umetnosti političkim pokretima.

uz)bu))na))) je kvir, feministički, post-kolonijalni, antikapitalistički, antiautoritarni, antirasistički, antifašistički pogled na svet.

uz)bu))na))) želi da provocira stanje pripravnosti u odnosu na sve oblike društvenih diskriminacija od klasnih i rasnih do rodnih i seksualnih.

uz)bu))na))) želi da omogući i kreira neočekivane prostore i iznenadne situacije za produkciju znanja.

uz)bu))na))) promoviše radikalnu različitost u odnosu na status quo a ne inkluziju u postojeće strukture moći.

uz)bu))na))) se suprotstavlja svim oblicima nasilja, korporativnoj racionalnosti, kulturnim industrijama, profitom motivisanim inicijativama, patrijarhalnim matricama, koketiranju sa vlasničkim i konzumerističkim modelima.

uz)bu))na))) ukazuje na sveopštu opasnost koja preti od strane ekonomsko-političke moći koja proizvodi i oblikuje život pojedinca i stanovništva kroz regulaciju i deregulaciju i upravlja mehanizmima koji u svojoj konačnici svode život na njegov minimum.

uz)bu))na))) je stanje pripravnosti, poziv na direktnu akciju i stvaranje novih svetova.

 

uz)bu))na))) kolektiv su: Ana Vilenica, Tanja Marković, Nikoleta Marković, Lina Munzer

 

Ana Vilenica je rođena 1978. u Pančevu. Autorka je brojnih tekstova u oblasti kritike, teorije i istorije umetnosti. Diplomirala je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistarske studije iz Scenskog dizajna završila je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Doktorirala je na Grupi za teorije umetnosti i medija Interdisciplinarnih postdiplomskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Angažovana je u okviru umetničko-aktivističke inicijative Turoristička agencija. Zanima je stvaranje alternativnih modela senzibilnog bivanja zajedno izvan zadatih odnosa moći.

 

 

Tanja Marković (1970) je rođena u Beogradu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pohađala je Studije kulture i roda (AAOM), Performing Arts Theory School (PARTS) u Centru za novo pozorište i igru, Školu za savremenu umetnost i teoriju (CSUb), Magistarske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek Teorija umetnosti i medija i Radionice teorije poezije (AŽIN), Beograd.  Aktivistički sarađuje sa Ženama na delu i Centrom za kvir studije. Teorijsko-umetničke tekstove objavljivala je u TkH časopisu za teoriju izvođačkih umetnosti, a poeziju u časopisima ProFemina, Treći trg i Agon. U saradnji s teorijsko-umetničkom grupom Teorija koja hoda izvodila je performanse u Zagrebu, Ljubljani, Londonu, Beogradu. Uvrštena je u antologiju savremene poezije Tragom roda smisao angažovanja, DEVE, 2006. Instalacije je izlagala u Beogradu, Beču, Temišvaru i San Diegu. Sa autorkama Anom Seferović i Tamarom Šuškić napisala je drame Diskretne žene, dekorativno dete, danska doga (Scena, Novi Sad, 2008. i  Nova drama www.nova-drama.org) i Plovidba (javno čitanje na Sterijinom pozorju, Novi Sad i u gledališču Glej, Ljubljana). Bavila se psiholingvističkim istraživanjem. Objavljen naučni rad: Kostić A., Marković T., Baucal A., “Inflectional morphology and word meaning: Orthogonal or co-implicative cognitive domain?” in Morphological Structure in Language Procesing, (ed. R.Harald Baayen i Robert Schreuder), Monton de Gruyter, Berlin, New York, 2003.

Nikoleta Marković svoje delovanje situira u liminalnom prostoru između savremene umetnosti i potencijalne nove publike i stvaralaca istražujući sve one kompleksne međuodnose koje takva razmena čini. Njeni radovi su najčešće generisani testiranjem pozicija, uloga i odgovornosti umetnika/ca tematizujući, na taj način, svu dramu politike koja se odvija između individue i društva. Recentna umetnička praksa podrazumeva eksperimentisanje i ispitivanje (motivacionih) radionica kao modela participativne, ne-hijerarhijske edukacije umetnosti i njihove realizacije kao umetničko-aktivističkog delovanja. Izlagala je na brojnim izložbama u zemlji inostranstvu. Autorka je nekoliko radova i projekata u javnom prostoru (www.elevatorart.info). Trenutno radi na izradi doktorske teze na FLU u Beogradu.

 

 

Lina Mounzer je rođena u Bejrutu 1978. Najveći deo svog života je provela u Libanu i Kanadi. Zavšila je master studije na Goldsmit koledžu u Londonu. Od 2006. predaje kreativno pisanje na Američkom univerzitetu u Bejrutu. Redovno piše za magazin Bidoun, koji se bavi savremenom umetnošću i kulturom na Srednjem Istoku. Objavljivala je kratke priče u antologijama i publikacijama. Trenutno radi na prvom romanu.

 

 

Uz)bu))nu))) je inicirala Ana Vilenica tokom boravka na bilateralnom programu razmene umetnika/ca, u trajanju od tri meseca Centra_kuda.org Novi Sad i Akademie Schloss Solitude Štutgart u Štutgartu. Postavljanje web sajta i realizacija prvog broja časopisa finsirani su od strane Akademie Schloss Solitude Štutgart.

Također vam se može svidjeti…