Poziv za volontera/ku na poziciju novinara/ke i osobe zadužene za odnose s javnošću!

Poziv za volontera/ku na poziciju novinara/ke i osobe zadužene za odnose s javnošću!

Fondacija CURE ohrabruje sve mlade studente/ice žurnalistike ili one koji/e žele u budućnosti raditi kao novinari/ke i PR osobe da se prijave da volontiraju u Fondaciji CURE.

Prednost će imati one/i studentice/ti koje/i se idejno i aktivistički zalažu za ravnopravnost spolova i/ili inkluzije marginalizovanih grupa te da su upoznate s kontekstom i položajem žena u svojoj lokalnoj zajednici.

 

Ako želite da se aktivnije uključite u rad Fondacije CURE pošaljite nam vaše kratko pismo zainteresovanosti (maksimalno 350 riječi), ime i prezime i kontakt telefon na e-mail vedrana@fondacijacure.org do petka, 30.09.2016. godine.

 

Angažman će se sastojati iz:

  • Ažuriranja i kreiranja liste medija (pogotovo online medija);
  • Kreiranja baze mladih uspješnih žena u BiH;
  • Pisanja članaka/intervjua za web portal Fondacije CURE www.fondacijacure.org;
  • Rada na vidljivosti Fondacije CURE i stranica Fondacije CURE na društvenim mrežama;

 

Obim posla:

·         Sastanci s mentoricom Fondacije CURE u kojima će se dogovorati plan realizacije aktivnosti i koja će biti zadužena da prenese svoje stečeno znanje u pisanju članaka/intervjua, logistike itd.;

·         Najmanje tri puta sedmično posjeta kancelariji Fondacije CURE, 9 sati sedmično volontiranje u Fondaciji CURE;

·         Učešće na aktivnostima Fondacije CURE po potrebi odnosno dogovoru;

 

Potrebne vještine i kompetencije:

·         Poželjno je da se osjećate kao feministi/kinje, aktivisti/kinje i/ili branitelji/ice ženskih ljudskih prava;

·         Zainteresovanost za rad s mladim ženama;

·         Posjedovanje želje za rad na komunikacijskim i prezentacijskim vještinama;

·         Poznavanje rada i konteksta u vlastitim lokalnim zajednicama/državama po pitanju ženskih ljudskih prava i/ili inkluzije marginalizovanih grupa u svojim lokalnim zajednicama;

·         Poželjno je da budući/a volonter/ka ima znanje engleskog jezika.

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za ravnopravnost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima.

 

U svom volonterskom radu u Fondaciji CURE ćete steći iskustvo, nova poznanstva, imat ćete potvrde od Fondacije CURE da ste volontirali/e, a također obezbijedit ćemo vdiljivost vašeg rada.

 

Radujemo se vašim prijavama!

Kontakt osoba iz Fondacije CURE:

Vedrana Frašto

 

mail adresa: vedrana@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…