Poziv na trening – Ženski aktivizam i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta koji finansira Evropska unija „Coming out! Zagovaranje i zaštite prava LGBT osoba“ Sarajevski otvoreni centar, u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za BiH i Fondacijom CURE poziva Vas na trening pod nazivom Ženski aktivizam i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini

Organizacije civilnog društva su fokusirane na usko polje svog djelovanja te često nisu dovoljno senzibilizirane za probleme sa kojima se LGBT osobe, koje su često i korisnici_ce aktivnosti različitih organizacija civilnog društva, susreću u svojoj svakodnevnici. Ti problemi su višestruki – od nevidljivosti samih LGBT osoba u društvu i potpune marginalizacije i stigmatizacije, pa do diskriminacije i različitih vrsta nasilja u mnogim sferama života, motivisanih predrasudama na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Opšti cilj ovog treninga je senzibiliziranje ženskih organizacija, kao predstavnica civilnog društva, o poštivanju prava LGBT osoba u BiH.

Učesnice ovog treninga će imati priliku da tokom prvog dana treninga saznaju više o konceptima spola, roda i seksualne orijentacije, o predrasudama, stereotipima, uvredljivoj terminologiji i politički korektnom jeziku vezanim za LGBT osobe, o coming outu kao procesu osnaživanja LGBT osoba, te će moći da čuju više o iskustvima i dobrim praksama o uključivanju LGBT tema u rad ženskih organizacija u Srbiji iz perspektive LGBT aktiviste. Tokom drugog dana treninga, imat će priliku da se informišu o ljudskim pravima LGBT osoba, diskriminaciji i zločinu iz mržnje, te kroz interaktivne vježbe usvoje pristup i način podrške LGBT osobama koje im se obrate.

Ovaj trening je prvenstveno namijenjen koordinatoricama i pravnicama iz ženskih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Mjesto održavanja: Hotel Grand, Sarajevo

Datum održavanja: 5. i 6. septembar 2013. godine

Procedura prijave:

Zainteresirane trebaju dostaviti popunjeni prijavni formular, najkasnije do 22.08.2013. godine na e-mail: velagic@soc.ba. Tim Sarajevskog otvorenog centra će biti na kolektivnom godišnjem odmoru do 19. augusta, te, ukoliko želite više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona 033 200 073 nakon 19. augusta.

Također vam se može svidjeti…