Političke aktivistkinje koje žele da budu ravnopravne članice vlasti u posjeti vladi Republike Srpske

Političke aktivistkinje koje žele da budu ravnopravne članice vlasti u posjeti vladi Republike Srpske

 

U srijedu, 18.07.2012. godine Fondacija CURE i Udruženje INFOHOUSE zajedno sa političarkama iz BiH i predstavnicama nevladinog sektora će održati sastanak sa Ministricom porodice,omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Nadom Tešanović u prostorijama Ministarstva, u Banja Luci u periodu od 12.00 – 13.00h.

 

Posjete vlastima su drugi dio projekta pod nazivom „OSNAŽIVANJE ŽENE U POLITIČKOM ŽIVOTU BIH – 101 razlog zašto žena na čelu općine“ koje Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE implementiraju od februara 2012 godine. Glavni cilj projekta jeste edukacija političarki, ali i aktivistica u nevladinom sektoru kako da koriste odnose sa javnošću  kao jedan od „alata“ za promoviranje svojih vrijednosti i potencijala. Projekat je namijenjen svim ženama koje žele da promijene sliku rodne diskriminacije u politici i da se aktivno uključe u donošenje odluka u BiH – da zauzmu svoje mjesto u političkom životu. Javne debate i posjete institucijama vlasti su pokrenute kako bi probudile svijest građana/ki o  trenutnom položaju žena i njihovoj potrebi da se vrate na mjesta odlučivanja.

 

 

Podršku projektu dala:

 

Također vam se može svidjeti…