PODRŽI 16 DANA AKTIVIZMA

DOĐI I PODRŽI 16 DANA AKTIVIZMA

Misli * Djeluj * Zahtjevaj:

MOŽEMO zaustaviti nasilje protiv žena!

Danas, 24.11.2009. godine na pres konferenciji u Sarajevu su Fondacija CURE, Fondacija lokalne demokratije i Žene ženama  u ime Ženske mreže BiH najavile početak Globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja.

Taida Horozović iz Fondacije CURE je najavila temu globalne kampanje i predstavila glavne ciljeve šesnaestodnevnog kalendara aktivnosti koje ove godine realizira Ženska mreža BiH. Na presici su pomenuti i važniji datumi kampanje i aktivistkinje su pozvale medije i građanstvo da podrže kampanju.

Edita Pršić iz Fondacije lokalne demokratije podijelila je broj prijavljenih slučajeva na SOS telefone u Federaciji tokom 2009. godine. Na SOS broju 1265 kojim se primaju pozivi iz Federacije BiH bilo je 2120 poziva dok je SOS broj 1264 namijenjen za pozive iz RSBiH i broji 1572 poziva.

Diana Šehić iz organizacije Prava za sve akcentirala je važnost jednog od dokumenata koji garantiraju jednakost polova- Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) koja ove godine bilježi tridesetu godišnjicu. Konvencija je pravno iznad Ustava BiH a ženske nevladine organizacije su predstavljale BiH 2006. godine pred UN komisijom sa takozvanim Izvještajem o statusu ženskih prava u BiH. U 2010. godini, Bosna i Hercegovina će kreirati i predstaviti još jedan takav izvještaj.

U srijedu, 25.11.2009. godine sa početkom u 12.00 sati, Fondacija CURE organizuje uličnu akciju povodom 16 dana aktivizma ispred sarajevske katedrale. Ulična akcija će biti informativnog karaktera i to će biti prilika da građanstvu pružimo sve podatke o globalnoj kampanji 16 dana aktivizma putem letaka i plana aktivnosti Fondacije CURE tokom kampanje, aktivnosti i dostignuća ženskih grupa BiH, kao i statistike o nasilju protiv žena.

Kalendar aktivnosti za cijelu Bosnu i Hercegovinu Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2009. možete preuzeti ovdje

Planirane aktivnosti Fondacije CURE za vrijeme 16 dana aktivizma možete vidjeti ovdje

Također vam se može svidjeti…