Osuđujemo policijsko nasilje i zahtijevamo procesuiranje istog

Koalicija protiv zločina iz mržnje i govora mržnje osuđuje nasilje i proizvoljna hapšenja migranata i izbjeglica u Sarajevu. Nakon zabilježenih napada privatnih sigurnosnih agencija, ponovio se još jedan slučaj policijske brutalnosti na ulicama Sarajeva, kako navodi uposlenica udruženja Mreže za izgradnju mira koja je svjedočila događaju.

10. januara 2020. godine desio se slučaj policijskog nasilja nad četvoricom mladih migranata koji su mirno šetali u blizini Vijećnice kada su trojica policajaca istrčala iz policijskog auta i uz upotrebu sile odvukli migrante sa trotoara u ulicu Zelenih Beretki. Dio ulice u koju su ih odvukli ne predstavlja saobraćajnicu, nego parking/dvorište iz kojeg se dalje ne može izaći. Svjedokinja je putem telefona kontaktirala Policijsku upravu Stari Grad i prijavila nasilničko ponašanje policajaca. Reakcija dežurnog službenika/ce je bila da je njena sreća što su policajci naišli, jer su dotični migranti počinitelji krivičnih djela. Na upit svjedokinje da li bi i nju pripadnici/ce policije tretirali na takav način da je počiniteljica krivičnih djela, dežurni službenik/ca je odgovorio/la: „Naravno da ne bismo“. Kasnije je svjedokinja događaja predala formalnu žalbu u Policijsku uprav Stari Grad.

Koalicija smatra da su svojim djelovanjem policijski službenici, koji su uz upotrebu sile priveli migrante, prema Zakonu o policijskim službenicima KS izvršili povredu službene dužnosti za što je  predviđena disciplinska odgovornost policijskog službenika prema članu Zakona 101. Krivična ili prekršajna odgovornost počinitelja za krivično djelo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost policijskog službenika ukoliko je učinjenje krivičnog djela ili prekršaja također i povreda službene dužnosti. Krivični zakon FBiH član 182 definiše zlostavljanje u obavljanju službe kao krivično djelo.

Također, upotreba sile od strane policajaca prema migrantima koju ne bi upotrijebili prema ostalim građanima/kama Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje Krivičnog zakona FBiH član 2, stav 11 koji kaže: Krivično djelo iz mržnje je svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe.”

Koalicija zahtijeva od vlasti da pravilno istraže i procesuiraju ovaj kao i druge slične slučajeve nasilja policije i privatnih sigurnosnih agencija koji se događaju u Bosni i Hercegovini. Pored toga, pozivamo nadležna ministarstva i međunarodne organizacije da osiguraju sigurne uvjete za boravak i kretanje migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, poštujući njihovo dostojanstvo i temeljna ljudska prava.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje su:

Asocijacija za demokratske inicijative

Centar za analizu medija i politike

Centar za mlade KVART

Civil Rights Defenders

Fondacija CURE

Fondacija Mediacentar Sarajevo

Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Otaharin, Omladinska novinska asocijacija u BiH

Sarajevski otvoreni centar

Udruženje BH novinari

Vijeće za štampu u BiH

Tuzlanski otvoreni centar

Mreža za izgradnju mira

Također vam se može svidjeti…