Održana radionica “Ženska prava i građanski aktivizam”

Održana radionica “Ženska prava i građanski aktivizam”

Fondacija CURE u saradnji sa Udruženjem INFOHOUSE je održala radionicu
„Ženska prava i građanski aktivizam” u četvrtak, 19.09.2013. godine u Varešu, a radionica  je realizovana  u sklopu projekta
„Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog“.

Na radionici je bilo prisutno preko 70 žena i djevojaka koje su angažovane u političkom, javnom i nevladinom sektoru. Fokus radionice je bio na ženskim ljudskim pravima, političkoj sceni i položaju žena u političkom životu u BiH, te o građanskom aktivizmu i učestvovanju u pozitivnim društvenim promjenama u njihovim lokalnim sredinama.

Na samom početku voditeljica radionice je objasnila zašto nama trebaju ženska ljudska prava, da i pored Zakona o ravnopravnosti spolova i međunarodnih dokumenata koji se tiču ženskih ljudskih prava čija je potpisnica i BiH, građani i građanke ne mogu govoriti o ravnopravnom tretmanu svih osoba podjednako i o jednakim mogućnostima. U BiH još uvijek žive žene kojima su uskraćena temeljna ljudska prava. U ratnom periodu su žene bile izložene seksualnom nasilju, nasilje u porodici se još uvijek smatra privatnom stvari ili se žene smatra odgovornim za nasilje, ženama se otežava ulazak na tržište rada zato što jesu ili bi mogle postati majke, žene još uvijek su manje plaćene od muškaraca za isti posao koji obavljaju, još uvijek ih nema na pozicijama gdje se donose odluke., tako da je nemoguće govoriti da je ravnopravnost postignuta.

Učesnice su iznosile svoje izazove u radu i o tome na čemu bi voljele raditi u svojim lokalnim zajednicama, a kao jedan od najozbiljnijih problema su prepoznale nezaposlenost žena. Na radionici je razgovarano i o načinu na koji bi učesnice mogle aktivistički pristupiti problemima u svojoj lokalnoj zajednici, te preuzeti odgovornosti za informisanje ljudi u njihovoj zajednici i na taj način pozitivno uticati na njihove živote. Jedan od bitnih faktora za uspješnost jeste pitanje vlastite motivacije i želje da se učini pozitivna promjena i da vjeruju da njihov glas i aktivnosti jesu bitni. U zavisnosti od kapaciteta i interesa neke se mogu usredočiti na jednu problematiku, dok druge mogu da zagovaraju nekoliko različitih tematika.

Jedna od poruka radionice da ono što jeste bitno da se učini nešto, da se pokrenemo i da te promjene kreću od pojedinaca/ki, a ne od vjerovanja da će se neko drugi pobrinuti za to.

Cilj projekta je osnažiti ulogu žene u društveno političkom životu BiH, naročito na
lokalnom nivou, kroz edukaciju žena političarki i žena aktivistica doći do saznanja kako
kroz odnose s javnošću, jačanje liderstva i razvoj političkih vještina mogu obezbijediti
veću vidljivost i zastupljenost žena na mjestima donošenja odluka.

Kao što svi/e znamo, na mjestima odlučivanja nema žena, I zbog tog razloga želimo da
do Opštih izbora u oktobru 2014. godine pokušamo da osnažimo žene da se aktivno
uključe u politički i javni život. Poseban naglasak je na dosadašnjim negativnim i
pozitivnim iskustvima žena koje žele da dođu do promjena u BH društvu.

Sve su ovo razlozi zbog kojih su Fondacija CURE i Udruženje INFOHOUSE pokrenule
inicijativu „Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog“, uz podršku
Fondacije Heinrich Boll. Kroz edukativne radionice, javne debate, te medijsku kampanju
radimo na ohrabrivanju, educiranju i osnaživanju bh. političarki i predstavnica NVO-a da
budu aktivne u političkom i javnom životu BiH.

 

Također vam se može svidjeti…