Održana promocija Ženske mape grada Sarajeva

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka su organizovali  medijski događaj i javnu promociju:

 „Ženska mapa grada Sarajeva“

 Javna promocija je održana u petak, 07.03.2014. godine sa početkom 18:00h, u Art kinu Kriterion (Obala Kulina Bana), u Sarajevu.

 PDF verziju “Ženske mape grada Sarajeva” možete preuzeti OVDJE.

Na medijskom događaju i javnoj promociji „Ženska mapa grada Sarajeva“, koju su uredile aktivistkinje Fondacije CURE, dizajn je radila Sadžida Hadžić, a samu mapu na javnom događaju je predstavila Merima Omeragić, doktorantkinja Filozofskog fakulteta, magistica književnosti i saradnica Univerziteta u Sarajevu. Javna promocija je bila održana u petak, 07.03.2014. godine u Art kinu Kriterion u Sarajevu, sa ciljem prepoznavanja heroina i žena braniteljica ženskih ljudskih prava u BiH, te učenja naše ženske historije.

Mapom se željelo upozoriti na stalno „brisanje“ žena iz naše historije, filozofije, nauke, književnosti i drugih oblasti i nedovoljno afirmisanje svih onih koje su svoje živote posvetile izgradnji demokratske i bolje Bosne i Hercegovine. Od 1037 ulica u današnjem Sarajevu, samo je 15 žena u njegovoj historiji “zaslužilo“ nositi imena gradskih ulica. Koje su njihove zasluge i zašto su samo neke uspjele opstati pita se relativno mali broj građana i građanki ovoga grada. Šesnaest ulica sa ženskim imenima je promijenilo ime, i uglavnom su zam­ijenjene muškim imenima, te općim nazivima. Danas 10 ulica u Sarajevu nosi žensko ime koje ranije nije bilo u nazivu niti jedne ulice.

Merima Omeragić  je predstavila čitavu HERstory (žensku istoriju) kako su se nazivi ulica mijenjali u zavisnosti od političke situacije u gradu Sarajevu. Tako su se ulice mijenjale i poslije posljednjeg rata u Sarajevu, a izbačena su imena uglavnom političarki i aktivistkinja, kao i žena narodnih heroina iz NOB-a. Imena ulica koje nose žensko ime su zamijenjena imenima muškaraca. Čak 19 imena zaslužnih žena i heroina nisu preživjele zub vremena i promjenu društvenog sistema o čemu svjedoče promjene naziva sarajevskih ulica.
Nove ulice i nove heroine: Atifa Karalić, Aziza Šaćirbegović, Badema Sokolović, Habiba Stočević (Rizvanbegović), Kraljica Jelena, Mica Todorović, Nafija Sarajlić, Nasiha Kapidžić – Hadžić, Sestre Elčić i Umihana Čuvidina.

Nekada je u Sarajevu bilo 18 ulica koje su nosile ženska imena. Danas ih je 15, dakle približno prvobitnom broju. Od nekadašnjih 18, samo dvije ulice sa ženskim imenima su zadržale isti naziv (Mis Irbina i Nevjestina), a tri imena su ostala ista, ali za neke druge ulice (Nadežde Petrović, Vahide Maglajlić i Marice Uherke).

Prilikom promocije posebno je istaknuta činjenica da se Sarajevo danas može pohvaliti da Pozorišni trg nosi ime Susan Sontag koja je dobar dio svog života posvetila borbi za ljudska prava u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…