Održan Osmomartovski marš

Aktivistkinje Fondacije CURE su obilježile Međunarodni dan žena tradicionalnim Osmomartovskim maršem u Sarajevu. Ispred Sarajevske Katedrale okupili/e su se brojni/e aktivisti i aktivistkinje, predstavnici/ce organizacija koje djeluju za ravnopravnost spolova u BiH i građani i građanke Sarajeva i drugih gradova BiH.

U 12:00h marš je započeo i svi/e prisutni/e sa transparentima su se uputili/e prema Trgu djece Sarajeva.

Osmomartovskim maršem aktivisti/kinje imali/e su cilj podsjetiti građane i građanke BiH na istinske vrijednosti 8. marta, ali i skrenuti pažnju na stvarni položaj žena u bh. društvu. Naime, žene u BiH još uvijek nemaju punu ravnopravnost u političkom, javnom i privatnom životu. Implementacija zakona koji se tiču ženskih ljudskih prava još uvijek ostaje samo na papiru, a BiH nema adekvatnih mjera za praćenja implementacije zakona i rezolucija kojih je potpisnica.

Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija koje je obavezuju na njihovu primjenu, no one nažalost vrlo često imaju tek posrednu ulogu i služe samo za razvoj domaćeg zakonodavstva i politika u oblasti prava žena i rodne ravnopravnosti, a vrlo rijetko se tužbe i presude pozivaju na standarde ratificiranih konvencija. Još uvijek nije uspostavljen funkcionalan mehanizam zakonske regulative niti se uspostavio isntitucionalan sistem glede uočenih slučajeva diskriminacije na osnovu kojeg bi se napravila politika prevencije diskriminacije nad ženama.

Fokus Osmomartovskog marša stavljen je na ekonomski, politički i privatni položaj žena u BiH, te na nasilje nad građankama koje je sve prisutnije. Uzrok veoma lošem položaju žena u svim sferama života jeste još prisutan patrijarhalni sistem društva i tranzicijsko razdoblje koje žene stavlja u drugi plan. Veliki problem predstavljaju i različiti sistemi porodiljskih naknada i drugih prava iz oblasti zaštite porodice s djecom koja porodilje stavlja u neujednačen položaj u zavisnosti od područja u kojem žive.

Žene u BiH još nemaju punu ravnopravnost u političkom, javnom i privatnom životu. Implementacija zakona koji se tiču ženskih ljudskih prava ostaje samo na papiru, a BiH nema adekvatnih mjera za praćenja implementacije zakona i rezolucija kojih je potpisnica.

Nakon završenog marša aktivistkinje Fondacije CURE su zajedno s aktivistima i aktivistkinjama drugih organizacija koji/e su podržavatelji/teljice marša dijeliti/e promotivni materijal i informirali građane i građanke o 8. martu i položaju žena u BiH. 8. mart se počeo obilježavavati početkom 20. stoljeća u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su javno demonstrirale 8. ožujka 1875. u New Yorku.

 

Također vam se može svidjeti…