ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM 100 GODINA MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

 

ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM 100 GODINA MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

 

PROBLEMI ŽENA SU DEFINISANI, KAD ĆE DOĆI VRIJEME ZA RJEŠAVANJE?

Poštovani/e,

U organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Udruženja INFOHOUSE i Fondacije CURE danas je održana Konferencija „Kako unaprijediti ekonomski i društveno-politički položaj žena u Bosni i Hercegovini“, povodom obilježavanja 100 GODINA MEĐUNARODNOG DANA ŽENA!

 

Više od 100 predstavnika i predstavnica vladinog i nevladinog sektora, kao i međunarodne zajednice te medija na današnjoj konferenciji naglasili/e su katastrofalno stanje u oblasti ženskih ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na ekonomski i politički položaj žena.

 

Iz govora Jonathana Moora, zamjenika američkog ambasadora u BiH, Samre Filipović-Hadžiabdić, direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH, prof.dr Jasminke Osmanković i Lejle Krupalija-Somun,  Nedjeljka Despotovića iz Vanjskotrgovinske komore BiH, kao i Jadranke Miličević iz Fondacije CURE kao i Dženane Alađuz, iz INFOHOUSE-a  mogao se izvući slijedeći zaključak:

 

uprkos činjenici da je BiH potpisnica brojnih konvencija, protokola i ugovora koji zahtjevaju stvarnu primjenu zabrane diskriminacije po osnovu pola, iz izlaganja današnjih uvodničara/ki vidljivo je da su žene na margini društva, da su žene kao demografska većina postale manjina u sopstvenom društvu. Žene čine manjinu na mjestima odlučivanja kako u firmama, tako i u politici.

Takvo stanje stvari košta našu državu jer svaka ekonomija počiva na ženama.   

 

Rezultati izbora su najbolji pokazatelj stvarne političke moći žena, ali i utjecaja.Trećeg oktobra 2010  su od ukupno 518 izabranih zvaničnika/ca 90 ili 17,01 posto žene, a 428, odnosno 82,99 posto, muškarci.

Neophodno je da zavodi za zapošljavanje, kao i nadležna ministarstva, pokrenu inicijativu kako bi se smanjio broj nezaposlenih žena. U ovakvoj situaciji neophodno je pokrenuti inicijativu koja će na najbrži, najefektniji način potaknuti javnost da prvo uoči i osvijesti nivo diskriminacije koje trpe žene, posebno nezaposlene, a potom da reaguje i doprinese akcijama koje adresiraju ovo pitanje.

 

 

 

Predstojeći 8. mart kad se slavi 100 godina Međunarodnog praznika za žene idealna je prilika da se javnost a naročito poslovni subjekti podsjete na loš položaj žena u bh. društvu, te inicira akcija koja će bar simbolično pokrenuti promjenu svijesti i stanja.  Kao takvu akciju uvodničari/ke su istaknuli inicijativu Interventni fond za žensko poduzetništvo te pozvali prisutne da je podrže.

Organizatorice konferencije će Preporuke sa konferencije proslijediti svim relevantnim institucijama te insistirati na njihovom provođenju u narednom periodu.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na: Udruženje INFOHOUSE 033 658 953 ili putem e maila infohouse@infohouse.ba

Ova konferencija dio je globalne Inicijative Fondacije CURE i Udruženja INFOHOUSE za obilježavanja 8.3.2011. kad se slavi 100 godina Međunarodnog praznika žena. U njenom okviru je i kampanja  „Interventni fond za žensko poduzetništvo“ koja je djelimično podržana od strane Centra civilnih inicijativa.

Srdačan pozdrav!

Također vam se može svidjeti…