OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

“SAMA NIJE TRAŽILA”

Noćno stajanje u 17:00 sati

Fondacija CURE zajedno sa organizacijama Zaboravljena djeca rata (ZDR), Trial International, COI Step by Step, Udruženje “Žrtve rata Foča”, Fondacija Krila nade, SHL i Atlantska inicijativa organizuje noćno aktivističko stajanje povodom 8.marta – Međunarodnog dana žena sa ciljem javnog slanja poruka koje jasno ruše mitove, predrasude i sve oblike diskriminacije nad osobama koje su preživjele, nažalost još uvijek preživljavaju bilo koji oblik seksualnog nasilja. Akivističkim stajanjem imamo u cilju da skrenemo pažnju da ni u vrijeme “mira”, u vrijeme bez prirodnih katastrofa i pandemija, životi žena nisu sigurni, a sa svakom društvenom ili prirodnom katastrofom, prava i sigurnost žena, djevojaka i djevojčica su dodatno ugruženi.

Upravo zato mi, aktivisti/kinje za ženska prava ćemo da organizujemo noćno aktivističko stajanje u ponedjeljak, 08.03.2021. sa početkom u 17:00 sati na Platou (Park) preko puta Vijećnice (ulica Obala Isa bega Ishakovića i Avdage Šahinovića) općina Stari Grad gdje ćemo javno istupiti kao podrška cjelokupnom pokretu žena, djevojaka i djevojčica koje su digle svoj glas i koje dižu glas svakodnevno protiv svih oblika nasilja, seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, diskriminacije, netolerancije i politike ignorisanja žena.

Ove godine želimo da svojim prisustvom skrenemo pažnju na nasilje i probleme sa kojima se suočavaju žene u Bosni i Hercegovini, te koliko stereotipi, predrasude i patrijarhalno nasljeđe uticalo na kreiranje društva koje je tolerantno na nasilje i diskriminaciju.

Omladinske i ljudskopravaške organizacije će se okupiti u svrhu zajedničkog slanja poruka povodom “pandemije nasilja” nad ženama i djecom kojoj svjedočimo posljednjih mjeseci pogotovo kroz pokret “Nisam tražila”.

Izlazimo na ulice kako bi zahtjevale ženska prava, kao što su to radile naše predhodnice i kao što će to raditi buduće generacije žena, djevojaka i djevojčica širom svijeta i jer nećemo čekati bolja vremena za ženska prava i nikad nećemo prihvatiti da smo #SameTražile da o našim životima i tijelima odlučuje bilo ko osim nas samih. I #NismoSame, naša pokretačka energija je u revoluciji, nastala zbog opresivnih tradicionalnih politika, fašizma, klerofašizma, nacionalizma i patrijarhata.

Partnerske organizacije će napisati zajednički govor/proglas čiji je glavni cilj ukazati na probleme generalnog nasilja nad ženama i djecom u BiH, ali i na problem seksualnog nasilja, zlostavljanja i uznemiravanja u Bosni i Hercegovini. Važno je obuhvatiti ulogu države u procesima prevencije nasilja i kaznenopravnih postupaka, te istaći važnost obrazovnog sistema odnosno edukacije trenutnih i budućih generacija o nasilju kako ne bismo nastavili odgajati generacije koji ne znaju da žene nisu krive što su preživjele nasilje, da nasilje nije opravdan oblik rješavanja konflikta. Važno je odgajati generacije čiji je jedan od stubova vrijednosti “Nulta tolerancija prema nasilju nad ženama i djecom”. Aktivizam i solidarnost su važne komponente u izgradnji mira, bolje i zdravije budućnosti.

SRETAN AKTIVISTIČKI 8. MART!

Također vam se može svidjeti…