OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MARŠ POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MARŠ POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA


Vrijeme je da žene u Bosni i Hercegovini uživaju punu ravnopravnost u svim segmentima života!

Fondacija CURE poziva sve individue, organizacije, formalne /neformalne grupe i medije da zajedno učestvujemo u aktivističkom obilježavanju 8.marta – Međunarodnog dana žena. Početak marša planiran je u subotu 08.03.2014.godine, u 12:00h i kretat će se od Katedrale u ulici Trg fra Grge Martića 1, do Trga djece Sarajeva (ispred BBI centra). Nakon završenog marša Fondacija CURE će zajedno sa aktivistima i aktivistkinjama drugih organizacija koji/e su podržavatelji/teljice marša dijeliti promotivni materijal i informirati građane i građanke o 8. martu i položaju žena u BiH.

Fondacija CURE Osmomartovskim maršem želi podsjetiti građane i građanke BiH na istinske vrijednosti 8. marta, ali i skrenuti pažnju na stvarni položaj žena u bh. društvu. Naime, žene u BiH još uvijek nemaju punu ravnopravnost u političkom, javnom i privatnom životu. Implementacija zakona koji se tiču ženskih ljudskih prava još uvijek ostaje samo na papiru, a BiH nema adekvatnih mjera za praćenja implementacije zakona i rezolucija kojih je potpisnica.

Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija koje je obavezuju na njihovu primjenu, no one nažalost vrlo često imaju tek posrednu ulogu i služe samo za razvoj domaćeg zakonodavstva i politika u oblasti prava žena i rodne ravnopravnosti, a vrlo rijetko se tužbe i presude pozivaju na standarde ratificiranih konvencija. Još uvijek nije uspostavljen funkcionalan mehanizam zakonske regulative niti se uspostavio isntitucionalan sistem glede uočenih slučajeva diskriminacije na osnovu kojeg bi se napravila politika prevencije diskriminacije nad ženama.

Fokus ovogodišnjeg Osmomartovskog marša stavljen je na ekonomski, politčki i privatni položaj žena u BiH, te na nasilje nad građankama koje je sve prisutnije. Uzrok veoma lošem položaju žena u svim sferama života jeste još uvijek prisutan patrijarhalni sistem društva kao i tranzicijsko razdoblje koje još uvijek žene stavlja u drugi plan.

Nezaposlenost žena je još uvijek dominantna, a razlog tome jeste što su žene prilikom zapošljavanja izložene diskriminaciji tokom same konkursne procedure i prijave,ne uvezan radni staž, rad na crno te mobing i seksualno uznemiravanje od strane nadređenih po stupanju u radni odnos. Veliku problem predstavljaju različiti sistemi porodiljskih naknada i drugih prava iz oblasti zaštite porodice sa djecom koja žene porodilje stavlja u neujednačen položaj u zavisnosti od područja u kojem žive.
Ovogodišnjim maršem želimo poslati poruku da smo svi/e svjesni situacije o polažaju žena, te da je nužno da se naprave promjene tako lošeg stanja. Mislimo da je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegina počne poštivati međunarodne konvencije koje je potpisala već duže vrijeme kao i Zakone koji ukazuju na ravnopravan položaj žena u društvu.
Vrijeme je da žene uživaju svoju ravnopravnost svih 365 dana u godini, a ne samo jedan dan 8. mart.

Napomena:

Fondacija CURE za organizovanje marša ima ograničena finansijska sredstva. Nastojat ćemo obezbijediti prevoz i smještaj za što više prijavljenih učesnica marša, a prijavnice ćemo razmatrati kako budu pristizale. Prijave šaljite do srijede 05.03.2014. godine do 17:00 sati na e-mail Saide Gicić: saida.gicic@gmail.com

Prilikom prijave molimo vas da odgovorite na sljedeća pitanja, a za detalje ćemo vam se javiti naknadno:

1. Ime i prezime:
2. Datum rođenja:
3. Mjesto stanovanja:
4. Broj telefona/fax-a:
5. E-mail adresa:
6. Da li vam je potrebna naknada za prevoz? DA NE
7. Ako da, kako planirate putovati (zaokruži odgovarajuću opciju):
– bus – voz/vlak – auto (jedino ako vas putuje 3 ili više u jednom autu)
8. Datum dolaska: Datum odlaska:
9. Da li vam je potreban smještaj? DA NE

3. Ko radi (navesti organizacije, neformalne grupe, pojedinke/ce): Fondacija CURE
4. Datum održavanja: Subota, 08.03.2014. u Sarajevu
5. Mjesto i vrijeme: Sarajevo , 12:00h

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte ured Fondacije CURE na 033/ 207 561, ili/i posjetite našu web stranicu www.fondacijacure.org
Dobrodošli/e!
Tim Fondacije CURE

Također vam se može svidjeti…